29 10 440 lampen met 1 311170 W 46 933 2176 409 13 025 lampen met 1385 041W Totaal 4 Aangesloten kW: openbare verlichting openbare dienst voor rekening van derden verwarming in kasten Totaal zijn tevens in seinapparaten De directeur, M. S. H. TROOSTER. 2 417 kW 60 31 22 2 530 kW Ontstoken waren op 31 December 1946: van de openbare verlichting van de openbare dienst voor rekening van derden Bij de Openbare Verlichting onderhoud enige automatische ten behoeve van het verkeer, alsmede enige stop lichten bij bruggen. Voorts zijn voor rekening van betrokkenen in onderhoud haven- en marktverlichtingen. ti 26 938 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 352