29 9 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. Vil. f f 4.370.182,25 f 4.370.182,25 Distributierekening 1946. VIII. f 1.122.748,60 f 7.583,54 36.962,43 n r> f 3.957.706,26 f 3.957.706,26 n n n n n n n n n n 4.297.170,34 n n n 1.081.898,07 n n n n n 384,15 685.082,— 30 728,57 157.659,19 647.200,— 232.005,68 Opbrengst oude materialen stoom voor verwarming 1.532 751,38 7.672,53 79.879,95 294.573,49 456.500,— 100.831,40 388.218,54 Diversen Verhaal van pensioensbijdragen e.d. Saldo 198.682,12 2.705,48 14.847,96 13.839,— 23.712,26 149.497,58 199.765,86 240.212,13 3.069.897,90 6.165,34 31.423,30 833,— 34.590,27 Jaarwedden en lonen Steenkolen Verrekening van productiekosten met de N.V. Electrieiteitsbedrijf Zuid-Holland. Olie, poetsmateriaal enz Diverse kosten Aandeel onderhoud afschrijvingen rente algemene onkosten Jaarwedden en lonen Verwisselen en wegnemen van transforma toren Huur van de ondergrond voor de kabels Diverse kosten Aandeel onderhoud afschrijvingen rente algémeene onkosten Kosten van stroomopwekking en aankoop van stroom 1946. f 273.577,76 1.236.177,20 Kabel- en transformatorenhuur Huur van aansluitingen, kabelvergoedin- gen enz. van installaties voor nachtstroom- levering van dienstwoningen Inzetten van smeltstoppen Verbreken en herstellen toevoer Opbrengst oude materialen enz Verhaal van pensioensbijdragen e.d. Voordelig saldo exploitatie meters huurinstallaties Saldo

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 357