29 10 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. onderhoud. X. Uitbreiding. Onderhoud. f 16.900,— f ft 64.800,— f n n f ft 118.600,— ft n f ft n ft 22.200,— f 5.000,— 5.000,— Openbare Eleetrische Verlichting. f 67.200,— f 518.262,77 277.800,— f ft ft ft n 99 99 n ft n 99 4.600,— 30.800,— 100,— 4.000,— 8.400,— 71 n ft n n n ft n 6.007,42 61.829,59 20,78 332,74 4.956,84 7.140,47 3.537,78 493,28 2.050,98 1.060,12 3.499,38 2.535,14 14.239,23 3.089,01 2.230,39 16.082,91 300,04 500,— 4.100,— 600,— 4.100,— 12.900,— ft ft n 5.804,17 13.081,67 2.157,55 934,53 688,52 368,80 841,56 5,65 603,31 1.016,44 1.545,51 16.901,46 6.733,10 3.747,29 7.996,68 34.091,10 21.743,30 50.834,03 2.459,74 1.520,60 79,40 1.199,81 424,11 37.641,57 63.589,— 24.238,40 6.419,66 17.560,82 13.188,26 1.810,80 3.185,86 12.304,98 854,19 33.284,80 35.000,— 300,— 65.500,— 800,— 100,— 800,— 1.400,— 39.600, — 4.200,— 18.600, — 8.500, - 11.000,— Aanleg Gereedschappen Meubilair Auto’s en rijwielen c. Gemengde middelen. Station Centrale: Transformatoren en apparaten van Tuyllstraat: Schakelinrichting Omzetstation gelijkstroom: Omzetters Schakelinrichting Werkplaatsinrichting Laboratorium Gereedschappen Meubilair Kantoormachines Auto’s en rijwielen Voorzieningen van lijdelijke aard b. Distributiemiddelen. Onderstation Schenkkade: Gebouwen Transformatoren en apparaten Westduinweg: Gebouw Transformatoren en apparaten Appelstraat: Gebouw Transformatoren en apparaten Jan Wapstraat: Gebouw Transformatoren en apparaten v. Diepenb.str.: Terrein Gebouw Transformatoren en apparaten Overzicht 1946 van uitbreiding en Nettransformatoren Kabelnet Huisaansluitingen Meters Muntmeters Huurinstallaties Installaties voor naehtstroomlevering Meterwerkplaats en IJkinrichtingen Transportinriehtingen Gebouw Loosduinen Dienstwoningen Meetinrichting stroomaankoop e. Gebouwen en Terreinwerken. Terreinwerken Fabrieksgebouw Station Centrale: Gebouw Magazijngebouw -. Centrale werkplaats gebouw Overige gebouwen a. Productiemiddelen. Turbo-dynamo’s Stoomketels Poederkoolinriehting Voedingsapparaten Buisleidingen Hoofdschakelinrichting Schakelinrichting eigen bedrijf Accumulatorenbatterijen Waterreinigingsinrichtingen Warmteleveringsinstallatie Transportinrichtingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 358