30 30 11 10 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. l: BEDRAG BEDRAG Art. LASTEN. BATEN. Art. 151.663.73 f t f f f n 40,— n 22,40 463,32 Totaal der lasten f 178.670,— f 178.940,— f Totaal der baten 176.823,— Batig saldo Nadelig saldo n 176.823,— f 178.940,— f 178.670,— f f 178.940 f 176.823,— BEDRAG BEDRAG Art. UITGAVEN. INKOMSTEN. Art. f f f 16.000,— f 14.900,— V. f» Totaal der uitgaven f 236.400,— 236.400,— f 236.400,— f Totaal der inkomsten f 236.400,— f 146.060,— Gezien: 130.060^— n n n n n n n n RIJKSHYPOTHEKENFONDS. Rekening van baten en lasten over 1946. der oorspronkelijke begroting. der oorspronkelijke begroting. Memorie. 221.500,— der werkelijke inkomst. I. II. III. IV. Gesloten hypotheken Teruggave aan geldnemers Aflossing van kapitaal Overboeking naar nieuwe dienst De administrateur, W. D. BOLL. der gewijzigde begroting. der gewijzigde begroting. van het werkelijk uitgegevene. van het werkelijk uitgegevene. 135.446,98 10.599,19 De directeur, W. F. W1JTHOFF 153.300,— Memorie. Memorie. Memorie. 1.000,— Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. 14.900,— Memorie. 153.300,— Memorie. Memorie. Memorie. 1.000,— Memorie. Memorie. Memorie. Memorie. f 131.16o’ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 14.900,— Memorie. Memorie. Memorie. 236.400,— Memorie. 15.876^83 14.900,— 16.000,— Memorie. 220.400,— Memorie. 136.370,— 10.600,— Memorie. Memorie. Memorie. 17.070,— 14.900 Memorie. Memorie. Memorie. I. II. III. IV. VI. VII. VIII. IX. f ,- Memorie. 221.500,— der gewijzigde begroting der gewijzigde begroting. van door hen gedeponeerde gelden der oorspronkelijke begroting. i Opgenomen kapitaal I Door geldnemers gedeponeerd Aflossing op hypotheken Afschrijving op disagio en leningskosten (vgl. art. VII der lasten van de rekening van baten en lasten) Overboeking van de vorige dienst 1. II. III. IV. I Hypotheekrente I Rente in rekening-courant Rente uit anderen hoofdeI Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing I Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers Provisie Diverse baten Rekening van kapitaals: nkomsten en -uitgaven over 1946. f 178.670,— f 146 060,— Rente van het kapitaal Rente in rekening-courant Rente van door geldnemers bij het Fonds gedeponeerde gelden Rente uit anderen hoofde Kosten van schatting en onderzoek enz Algemene onkosten Afschrijving op disagio en leningskosten Verlies bij executie Diverse lasten Afschrijving op dubieuze debiteuren f 152.189,45 24.633,55 f 154.300,— 24.640,— i der werkelijke inkomst. f 154.300,— 24.370,— f 140.700,— 6.000 Memorie. Memorie. Memorie. 17.070,— 14.900,— Memorie. Memorie. Memorie. der oorspronkelijke I begroting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 368