31 .Algemene onkosten” werd f 175,— kasver- 198,69 Totaal f 9.961,73 Te transporteren f 7.096,48 6 De directeur, H. L. KOOPER. 3.071,02 976,71 203,53 1.190,97 265,22 153,40 1.003,94 33,— 7.096,48 611,61 739,97 34,38 80,— 93,30 2,47 214,74 87,65 35,87 790,26 Ongevallenwet Onderhoud gebouwen Ziektewet Vergoeding voor vuur en licht Invaliditeitswet Spaarregeling Omzetbelasting Vereveningsheffing Ziekenfondspremie Publiciteit Kosten van keuring en ziekencon- trêle Transport f Op de rekening geboekt Bureaukosten en drukwerk Schoonhouden Onderhoud meubilair Brandstoffen Kosten van verlichting enz. Duinwater Telefoon Brandverzekering Tegemoetkoming wegens schillen VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE LEEN- EN VOORSCHOTBANK. Algemene onkosten. 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 372