1 I l 31 I "I s 11 ij li gs <D 0 s I o g 's 2 g g xs 5f M S «f g 5 3 5 5 a> _5 g S _s “e •dg 2 g li E 9 H VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE LEEN- EN VOORSCHOTBANK. 8 S =s •o o r-t 04 x Ff Tf Tf fF fF fF fF fF fF "a 2 Sf 'O o C' CQ S’ V ra ff o> X Ff -rf -t -f Ff Ff rf 05 05 O 05 05 05 fF fF fF f4 fF t-H -o O c CQ Ol’-Xt^Ob- O5~ Ff X O X b-~ ff” o cc *f ESSES g g •g I s g g g g Q a c X? Df bfi i XJ W G l g -C a c S bD X a g a ■5 o ffl 04 b- 04 O Ff M*. o_ b- cc~ »f x” rf co cc oT X f- 03 -FT G X X REEKS N g 'O e a X3 C g a bD N t; 3 3 "c dü c jv jg u *N CM I I lO 1O '»O IO I IO4r-c—E- f-T b-” r~ cc' c© ff Ff CC b- fF 05 ©5 00 04 CC b^ 04 X CC Tf 04 04 CO E E R K X3 Pf ©4 F- x Ff fF_ 04 O O4~ b- b- co C© FF ff 04 CO Ff Ff. •M KERKE Ff b- X' 04 O b- 04 c© ff r— CO 04 fF 05 b- o e© 04 r-t f-i 04 CO CC o Ff 04 05 04 x ao io e© 05 X FF s CL N O» E .E 5 Q. “5 .2 s en 04 FF Ff Ff 04 X C© xO 04 t>- 1© X Ff Ff o r- co 04 ff 04 C© ff C© I© t© 00 c© c© c© e© Ff 1© x C© l© FF 1© 04 Ff x Ff 04 FF E Eg O'© 1© 1© L© I Cf 11^ O4_ Ff" X© l© Cf C5 O CO X© TF 04 oó cö Ff co Ff x r- c© 04 x fF F— F fF ff U_( SEKSE •dB S Eg ©■3 Ff F— t— Ff X© ’“1. ’"1 t^'©co’'<©~o»© FF FF TF 04 FF S_ K E E X Ff fF Ff t- X t- C© Ff Ff I© X© X 04 1© E© FF X O X 04 FF fF X©^ X_ fF_ t©^ t© Ff fF t— fF 04 X Ff Ff «M SERRE 1© I I I O t^O4^ l~»© t© Ff x ff I© Ff Ff 04 CC t- X C X Ff Ff 1© O4 b- X C0 04 FF O©FiFfr-x- 00 00 X, C© Ff^ £f x o Ff" fT oT f? ■TF Ff CS C© X (M KERKE 1© Ff f- r-f b- cp 04 i© OO^X ff_ b~ 1© FF 04 X Ff Ff x «-1 R fi E X t© X X© O X O FF l© Ff X X T-( FF X lg E g X FF FF x X X TF~ 1©^ Ff~ 00 Ff' Ff” O' b^ FF 04 04 X Ff c© FF 04 X l© FF Ff fF X X b- Ff FF x 04 b- Ff X i© 04 f< i© i© X 1^ 04 b- 04 I© Ff X X 1© Ff TF X X X O Ff Ff 04 b^ X X’ X X FF X X X X 04 04 F FF 04 «M SERES I I© i© I X L®! x ia -r-T Ff” ctf Ff 04 b- b- 04 b- Ff c- i© 04 r-^ x x F- X X 04 o I© X H-4 K R R b- 03 b- 04 G ff i© CC X X X b- X 1-F X 03 ff i© O l© I b^ x~ Ff cc ccT b- ff -f ©XXX»©© X FF I© 04 04 rF FF FF b- i© 04^ Ol, 04 i© X Ff” f 00 04 FF Ff b- FF X i© 04 i© X rf b-’ Ff b- 04 X X 04 fF tF fF X I O4_ b- b^ of oef fT Ff Ff x ©4 x w 00 FF Ff Ff Ff Ff Ff b- x Ff x «-< SERRE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 374