i 33 I 3 Gedurende de gehele verstrekkingsperiode van 9 September tot en met 21 December 1946 (15 weken) werd dagelijks door gemiddeld 18 600 kinderen deelgenomen. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG Tabel I. Schoolvoeding. Menu. p.w. Pap. 0,17415891 95 20 33 20 Diverse inrichtingen. 9 1 343 1 343 Totaal 155 |18 772 301 675 19 808 Scholen. 82 3 174 11 760 Totaal 2 093 403149 i 101 111 Soep. Brui ne-bonen soep Erwtensoep Vermicellisoep V. g. 1. o. Handels-u.l.o. V. g. 1. o. Handels-u.l.o. Kostprijs grondstoffen per liter. 0,19540252 0,17784403 0,14678280 185 339 16 38 68 199 335 18 Aantal kinderen. 6 417 22 628 473 Aantal liters. Totaal deel nemers V.g.l.o Handels-u.l.o. 34 430 85 462 3 544 3 891 10 803 1 16 16 88 o 0,23754108 0,18300728 0,32727446 0,23125207 0,15537421 0,16998909 0,19073311 0.22828185 0,2729 0,16126582 0,1899849 0,22047516 0,36703215 0,23358319 0,21807433 0,23219871 0,24034546 156 36 32 386 80 831 5 104 2 605 15 346 8 619 20 809 887 975 2 892 12 35 8 2 140 5 207 427 272 280 10 10 24 8 79 4 20 30 7 3 3 9 12 3 30 5 2 2 1 8 6 1 3 1 10 7 1 4 3 5 3 964 2 359 225 244 425 47 18 79 8 133 20 321 1 277 652 3 854 1 845 3 462 67 351 473 25 208 89 925 1 854 41 17 2 2 58 2 042 3 515 69 354 54 7 Stamppot van: Andijvie Bieten Bieten gebakken haring Boerenkool Groenekool Hutspot Koolraap Peentjes Postelijn Raapstelen Rodekool Savoyekool Snijbonen Spinazie Spitskool Stooi'sla Zuurkool 974 I 2 389 249 2 091 4 696 423 413 237 246 Aantal verstrekkingen aïojffi I a f 0,18 I P-w. Tabel III. Verstrekking van chocolademelk, geschonken door het Amerikaanse Rode Kruis. 13 33 2 3 8 Tabel II. Stand verstrekking schoolmelk op 21 December 1946 (laatste verstrekkingsdag in 1946). I Verstrekt (aantal malen). Aantal i scholen. I Aantal verstrek kingen. R.K. scholen. V.o L.o B.l.o. V.g.l.o. Handels-u.l.o. Openbare scholen. V. o L. o B. 1. o V.g.l.o. Handels-u.l.o. Openbare scholen. V.o L.o B.l.o Prot.-Chr.- en neutrale scholen. V.o L.o B.l.o R.K. scholen. V.o. L. o. B. 1. o. Prot.-Chr.- en neutrale scholen. V. o L. o B. 1. o I gratis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 395