33 I I 2) VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG V. Beknopte inventaris op 31 December 1946. Afschrijving. Boekwaarde. Bedrag. I. Grond. t 19.000,— f 19.000,— f II. Gebouwen. f f 1.638,61 f 32.333,33 f 30.694,72 12'/! f f 31.848,14 5.639,78 f 26.208,36 6.450,50 10 913,82 5.536,68 x x in gebouwen Gouwestraat f 50.632,93 f 60.088,02 IV. Vervoermiddelen. Auto f 25 f 403,06 f 734,99 1.138,05 Inrichtingskosten lunchroom 7/uidergark. f f f f 10.033,39 f 1.968,51 f 8.064,88 i) De afschrijving wordt berekend over f 27.682.32 (aanschaffingskosten 1933). T tl fui»h riiri r» er f 1 004 7 It j o n 1003 2) De afschrijving wordt berekend over f 7.224,76 (aanschaffingskosten 1934 t./m. 1940). lunchroom Zuiderpark, tijdvak 15 Mei 15 September 1946. LASTEN. BATEN. f n f 12.970,44 i X a. b. w X X X Meubilair Koffiezetmachine Serviesgoederen Diverse aanschaffingen Gouwestraat 64 Aardappel bergplaats Kosten personeel Diverse uitgaven Huur conservator en ijskast Rente kapitaal Opslag algem. kosten en administratie Voordelig saldo Butagas Telefoon 362,59 71,55 58,24 n n x x Werkelijk bedrag. 516,58 1.706,72 4.556,39 612,25 Aanschaffings waarde. pCt. per jaar. De directeur, G. VAN DEN BEUKEL. Werkelijk be drag. Arti kel. Arti kel. X 11.612,86 5.315,51 f 28.664,17 2.030,55 h. i. 3k. 1. 8.000,— 225,— 440,63 1.367,76 531,25 1.960,82 409,42 1.861,01 3000,— 835,83 802,78 2 20 1.000,— 897,18 10 12'/2 5 4 800,— 45,— 439,63 683,88 7.200,— 180,— 1,- 683,88 800,— 45,— 212,81 439,63 683,88 1.500,— 10 20 100 50 a. b. c. d. e. f. g- VI. Exploitatie 1.861,01 2.468,75 9.652,04 4.906,09 Verkoop consumptie-artikelen Zaalhuur La De directeur, G VAN DEN BEUKEL. f 58,98 303,61 III. Inventaris. Gouwestraat 64 t./m. 69 Centrale verwarming en stoomketels in gebouw Gouwe straat 64 Centrale waterverwarming 65, 67 en 69 Kantoormaehines Installatie keuken Westeinde 165/167 1) f 29.500, 2.833,33 f 12.729,44 241,- I f 12.970,44 1) Het voordelig saldo ad f 897,18 overgebracht naar rekening Bijzondere inkomsten”. f 9.455,09 Afschrijving meubilair koffiezetmachine Onderhoud meubilair Aanschaffing servies Afschrijving diversen Pachtsom Centraal Badbeheer Water, licht, gas en telefoon. Waterf 24,20 Electriciteit. licht kracht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 399