INHOUD. ALPHABETISCH REGISTER. ii 40 7 Aankoop van gebouwen en grond Academie van Beeldende Kunsten Administrateurs (Directeuren en-) Afgifte Bewijzen goed gedrag 9 13 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. Blz. 1 4 19 23 23 24 30 32 33 33 35 36 38 56 70 71 24 t./m. 26 15 7, 34, 69 30, 47 36 32 36 50/51 27, 37 38 66 33 60 31 31, 63 33 36 33 17 31 23 Blz 23 59 14 72 34, 72 23 27 24 60 20 14 15 24 37 30 52, 53 1, 31 32 13, 40 13 4 19 20 1, 20 57 72 34, 72 64, 65, 68 26 1, 39, 40 49, 68 32 23 27, 28 34 1. 6 1, 64 19, 20 57 1 5 59 Afgifte Bewijzen Nederlanderschap Afstand van grond (Kosteloze- Alarmeringen Algemene Politieverordening Ambachtsscholen Ambtenaren van de Burgerlijke Stand Ambtenaren (Gemeente-) Ambtenaren der Gemeentesecretarie Ambtenaren van de Politie Ambtenaren bij de takken van dienst Anglo-Netherlands Sports-Association, 's Gravenhage-Birmingham Apothekers Arbeid Arbeidende klasse (Vereniging tot verbetering der woningen van de-) Arbeidsbemiddeling Arbeidstherapie Arbeidswet Armenzorg Arti et Industries (Nederlandse Vereniging-) Autobusdiensten Avondnijverheidsscholen Bad- en zweminrichtingen Baden (School- en Zee-) Baggerwerk (Waterverversing en-). Bankwezen Bebouwingsvoorsehriften Bedrijven en diensten (Organ, van Gemeente-) Begraafplaatsen Begroting Belastingen Beroepskeuze (Voorlichting bij-) Bescherming van dieren Bescherming van kinderen, vrouwen Besmettelijke ziekten Besmettelijke veeziekten B-steun-Comité (Gemeentelijk-) Besturen (Overige Commission en-) Bestuur (Het-) Bevolking Bevolkingsregister Bevolkingsregister (Reconstructie-) Bewaarschoolonderwijs- Zie Voorber. onderwijs Bewijzen van goed gedrag Bewijzen van Nederlanderschap Bibliotheken (Openbare leeszalen en-) Bioscoop- en toneelvoorstellingen (Toezicht op-). Blz. Birmingham Sportuitwissoling met ’s-Graveuhage 7, 34, 69 Blindenzorg52 Bombardementsslachtoffers Bond Vacantiebezigheid voor schoolkinderen Bouw- en Woonverordening Brandverzekoringsfonds Brandweer Bruggen Burgemeester (met pensioen) Burgemeester-De-Mouchy-fonds Burgerlijke Stand Bijzonder onderwijs Bijzondere staat van beleg Centraal Stembureau Colleges van curatoren Commissie Voorziening ’s-Gravenhage Commission uit de Raad (Vaste-) Commission, waarvan alle of enkele leden door de Raad of door Burgemeester en Wethouders zijn of zouden z(jn benoemd Commission (Overige- en Besturen) Commission van Toezicht op het onderwijs Comité tot steun aan hulpbehoevenden (Gem.-) Congressen, conferenties Conservatorium voor Muziek (Koninklijk-) Consultatiebureaus Coöperatieve verbruiksverenigingen Coöperatieve Wasserij Crisis Comité (Haags-) in liquidatie Detailhandel Diensten (Organ, v. Gemeentebedrijven en-) Diensten (Takken van dienst) Dienstgebouwen Dienstplichtadministratie Dienstplicht lichting 1944, 1945, 1946, 1947 Dierenbescherming Directeuren en administrateurs Distributie Don Suisse (Zending uit Zwitserland) Doodschouw Drankbestrijding Drankwet Drenkelingen (Redding van Duindorp (Gevangenenkamp-) Drinkwatervoorziening (Lek-duinplan) Echtscheidingen Erediensten Eerste hulp Effectenhandel (Geld- en-) Eigendommen (Grondgebied en-) Erfpacht Exploitatio-Mij. Scheveningen N.V Faillissementen Financiën Geboorte Gebouwen (Gemeente-) Geëvacueerden en vluchtelingen (Zorg voor). Geestelijken Geld- en effectenhandel Geldleningen Gemeentebedrijven en diensten (Organ, van-) Gemeentebegroting Gemeentebelastingen Gemeentebestuur Gemeentebrandweer Gemeenteeigendommen Gemeentegebouwen Geineentegebouwen (Zelfbescherming van-) Gemeentegrenzen (Wijziging-) Gemeenteontvanger14 Geineentepersoneel14 t./m. 16 Gemeentepersoneel (Regelingen met betrekking tot het-) 16 59 13, 41 34 67 44 t/.m. 48 35, 36 31 13, 39 36 17 15 14 71 22, 71/72 30 14 35 1 31 29 29 28 1 1 20 70 50 36 23 23 34 36 23 19 14 33 70 36 24, 36, 42 17 23 24 4 t./m. 6 27, 28 23 14 28 1, 18 Inleiding Het Bestuur Bevolking Grondgebied en eigendommen Financiën Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid Openbare gezondheid Volkshuisvesting. Waterstaat Verkeer Landbouw, handel en nijverheid Arbeid Maatschappelijke steun en voorzorg Volksontwikkeling en -opvoeding Erediensten Landsverdediging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 3