34 4 predikante, reclametekenaars,schoonheidsspecia liste, secretaresse, sociaal gezinsverzorgster, spraaklerares, stenotypiste, stewardess, tandarts, tandarts-assistente, telefoniste, tolk, typiste, verkoopster, verpleegster (ook kinder-, krank zinnigen- en wijk-), violiste, voetverzorgster, vroedvrouw, ziekenverzorgster, zwemonderwij- zeres. Lessen: in machineschrijven, stenografie, al gemene ontwikkeling, knippen, koken, naaien, patroontekenen, moderne en oude talen, Ita liaans, Spaans, wiskunde, kunstgeschiedenis, e.h.b.o., piano, voor kantooropleiding, diploma Tesselschade, aan de Volksmuziekschool. (m.)u.l.o.-avondcursus, 4 en 5 jarige meisjes school, handelsdagschool, handelsavondschool, avondschool voor algemene ontwikkeling, kost school, school voor volwassenen, school voor winkelpersoneel, vakschool voor kappers, kweek school voor onderwijzeressen, kweekschool voor kleuteronderwijzeressen, universiteit, economi sche hogeschool, academie voor beeldende kun sten, conservatorium voor muziek. Studie voor: associatiediploma boekhouden, -Duits, -Engels, -Frans, -Russisch, -Spaans, di ploma hoofdcorrespondente Duits en -Engels, middenstandsdiploma, acte handenarbeid (R), acte nuttige handwerken, acte vrouw’elijke hand werken, l.o.-Engels en -wiskunde, hoofdacte, m.o.-Duits, -Engels, -Frans, -economie, -gymnas tiek en -paedagogiek, middelbare aantekening op N VIII, schei- en natuurkunde, psychologie, rechten, sociale aardrijkskunde, vrije studie voor psychologie en paedagogiek, staatsexamen h.b.s. en gymnasium, cursussen Volksuniversi teit, algemene oriëntatie. Overgang naar: lagere school, brugklas, C-klas, buitengewoon lager onderwijs (b.l.o.), school voor voortgezet gewoon lager onderwijs (v.g.l.o.), (m.)u.l.o., h.b.s., lyceum, gymnasium, middelbare meisjesschool (m.m.s.), vak-, huis houd- en industrieschool, al deze schooltypen openbaar en bijzonder. Voorts handels-u.l.o., VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 403