35 r r r r r 12 r - VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. ONDERSTEUNING INGEVOLGE DE ARMENWET IN 1946. 1946. Totaal 1945. Totaal 1946 f f f w 7.656.72 6 058,30 13.715,02 n n 302.758,29s f f 420.058,99 f 83.408,24 f 503.467,23 Totaal. f f T> n t 742.903.01 Netto uitbetaald in 1945 f 3.815.320,92s f In natura. In contanten. Totaal 1946. Diversen. f f f f f f Terugontvangen t f 84.699,11 f f 27.278,26 3.800,58 f 34.522,68 f 150.300,63 n f *1 f n n t Te vorderen p. 1 Januari Verstrekt Afgeboekt Te vorderen per 31 De cember Voorlopige ondersteuning Wekelijkse ondersteuning Steun van bijzondere aard Restitutie, bijdragen en verhaalde steun Netto uitbetaald in 1946 Brandstoffentoeslag Kerstuitkering Kerstgave in natura Melk aan kinderen Zieken- en dieetvoedsel Verloskundige hulp Baden Meubelen, ligging, dekking, kleding en schoeisel Overbruggingssteun Handelsgeld, gereedschappen enz. Losse giften Reisgeld en verhuiskosten Premiën ing. sociale wetgeving Toeslag op vacantiebonnen n n n w n n n 148.450,58 19.080,25 n n r> Gewone ondersteunden. Gewone ondersteunden. Politieke delinquenten. w n r> w Politieke delinquenten. 62.855,93 636.563,15 8.3.408,24 782.827.32 39.924,31 24.058,42 2.918,20 83.703,30s 21.956,25 78.— 38.530,84 2.504,46 41.035.30 6.775,08 34.260,22 6.981,96 48.192,83 1.953,12 11,50 218 546,20 26.131,75 9.771,75 162.173,78 57.023,60 166,75 570,70 1.363,10 5.858,28 1.212,59 3.248,06 3.685.65 19.760.14 612.70 891,50 6.030,66 848,80 1.346,11 194.487,78 23.213.55 9.771,75 113.980,95 55.070,48 155,25 570,70 1.340,60 5.802,13 1.090.37 3.233,06 3.685,65 22,50 56,15 122,22 15,— 167.155,63 114.506,38s 281.662,015 85.579,97s 196.082,04 45.781,41 314.480,54 4 628.878,40 503.467,23 i f 5.446.826,17 750.129,86 f 4.696.696,31 I f 3.815.320,92s 101.899,80 17.858,12 119.757,92 27.390,03 92.367,89 7.668,78 5.596,12 1 809,08 7.405,20 3.139,90 4.265,30 464,72 21.128,87 924134.72s 1 13.163.59s 48.274,96sJ 65.188.63 j 30.665,95 Heelkundige en orthopaedische instrumenten. Op uitkeringen sociale wetgeving. 1 Zie Bijlage 1c (zie bldz. 6), Overzicht van alle voorschotverstrekkingen in 1946. Bijlage 1a (zie bldz. 5). Steun van bijzondere aard. Bijlage 1b (zie bldz 6). Overzicht van de totale kosten van de ondersteuning. f n f 251.624,61 3.992 315,25 420.058,99 f 4.663.998,85 710.205,55 f 3.953.793,30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 415