Hl i I lil I I i i 1 f 35 I I I 1 é- r 13 65 I s VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. 1946. 1946. 1945. Totaal. Werklozen. Bjjbeta aid door spaarders Terugbetaald en verrekend f Westeinde 58. Morsestraat 9. Pletteiijstr. 66. Westeinde 58. Morsestraat 9. Totaal. 222 267 194 111 207 Westeinde 58. Pletterijstraat 66. Totaal. f f f f f f 3.950,51 4.811,15 f 155,— f 8.916,66 1.260,— 16.130,94 n Ontslagen of overleden Aanwezig per 31 December 1946 Aanwezig per 1 Januari 1946 Opgenomen Gemiddelde sterkte Gemiddeld aantal verpleegdagen Verstrekte goederen Tegoed 31 December Tegoed 1 Januari Gespaard Bijslag Mannen, jongens Vrouwen, meisjes Pei- son on Var- zorg- dagen. 60 759 24 766 85 525 Laan van Meerdervoort 112. 217 402 135 267 Laan van Meerderv. 112. 103 146 249 132 19 882 28 446 48 328 136 131 113 147 249 281 Per sonen. 89 98 41 859 47 476 89 335 Per- i sonen.I V er- zorg- i dagen. Ver zorg- dagen. Per sonen 628 578 1 206 i 683 zorg- dagen. 187 68 i 119 17 86 103 38 Cl 242 78 187 215 402 245 zorg- dagen. 13 634 12 459 37 75 112 74 38~ 226 94 320 231 f 700.614,87 2,81 f 183.764,53 0,74 f 516.850,34 o 2,07 29 94 123 78 45 66 169 235 152 83 168 58 226 183 35 111 146 59 87 52 197 249 97 152 112 123 235 I 26 093 72 f 227.535,41 2,55 77.060,86 0,86 f 150.474,5’5 1,69 f 2.875,98 r> n i f 2.875,98 f ’2.875,98 2.875,98 f f 20.821,62s 6.054,50 6.741,69 f 33.617,81* 931,10 f 34.548,91s 4.486,62 f 30.062,29* 16.528,56 f 13.533,73s f 23.021,65s 386 - 2.168,95 f 25.576,60* 189,47 f 25.766,07* 677,36 F 25.088,71s 4.267.09 f 20.821.62s 74 20 94 320 25 68 69 j 252 Laan van Meerderv. 112. 1 545 661 1 206 452 754 Gewone ondersteunden,1 vluchtelingen en politieke delinquenten. Bijlage 3b (zie bldz. 8) Overzicht van het aantal verzorgden en verzorgingsdagen in 1946 in de Gemeentelijke inrichtingen. Bijlage 2 (zie bldz. 7). Overzicht spaartegoed en verstrekkingen in 1945 en 96 j 185 119 215 67 148 f 215.764,08 2,52 39.036,60 0,45 f 176.727,48 2.07 Bijlage 3a (zie bldz. 8). Overzicht van het aantal verzorgden in 1946 in de Gemeentelijke inrichtingen. f 147.928,74 3,06 45.430,35 0,94 f 102.498,39 2,12 17.390,94 f 26.307,60 f 17.945,64s 6.054,50 6-7 41,69 f 30.741,835 n 931,10 f 31.672,93s f 1.610,64 f 30.062,29* 16.528,56 f 13.533,73s Bruto kosten Per verzorgingsdag Bijdragen Per verzorgingsdag Netto-kósten Per verzorgingsdag Onder de bijdragen zijn begrepen declaraties i.v.m. verzorging van: Geëvacueerden e.d Gezinsleden van politieke delin quenten Morsestraat 9. I Plet ter jjstr. 66. Per sonen. f 109.386,64 4,19 f 22.236,72 0,85 87.149,92 3,34 Bijlage 3c (zie bldz. 8) Overzicht kosten en bijdragen over 1946 betreffende Gemeentelijke inrichtingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 416