35 I I 14 f 1,68 i f VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. 1946. kiuderen. 174 167 142 177 150 157 164 netto-kosten over 1946 betreffende verzorging buiten de Gemeentelijke Aantal Bedragen. Kosten. Netto kosten. 45.841,20 f n f f f f 1,92 f 690 115 154 f 33.435,— 1946. 1946. 28 168 9.705,54 i f 187.600.99 25-900J3 Gemiddeld aantal patiënten per dag Gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt Op 1 Januari in verpleging In verpleging opgenomen 1 Januari in verzorging Opgenomen 1. 2. 3. Totaal 1946 Totaal 1945 Totaal 1945. 30.398,03 149.918,13 40.107,23 612,60 221.035,99 Gemeente zieken huizen. 172 19 Bü parti- I’articul. zieken huizen. 122 6 633 327 18 6 188,06 17.541,40 8.699,14 11.241,33 Waarvan volwas senen. 77 155 19.628,66 50.303,93 88.280,19 f 158.212.78 f 474.050,08 391.004.85 24.209,97 132.376,73 30.401.69 612,60 576 21 n n Totaal 1945. Totaal 1946. 293 001 279 151 28.327,80 61.545.26 114.180,92 Totaal. 1946. 361 491 852 537 315 127 590 350 217. 180 2. 399' 13021 69 400 32 733 f 2,05 2,04 1,21 i 1 786; 1 778 per so nen. f 1.73 1,44 1J -05 f 1.24 422 512 934 426 508 165 411 453 59 380| 251 112 287 399 199 200 56 657 155 j 783 1 003 1786 963 293 001 803 71.405.66 56.651,96 178,69 38.267,60 f 128.236,31 450 25 f 1,77 f e 1,63 f 306 6 172 6 478 5 040 1 183 255 157 918 6 539 164 457 95 3 194 3 289 2 685 473 131 60 111 2 510 62 621 38 144 182 87 28 67 28 168 255 9 971 10 226 8 458 1 310 458 206 137 4 029 210166 834 944 1 778 995 783 279 151 765 6 755 5 686 809 260 117 858 1 519 119 377 28.983.39 f 9.157.36 I 126.85 j 333 364 j 697 387 310 I 121 190 I 332 B. In particuliere rust- en verzorgings huizen 1. oude lieden 2. gebrekkigen en inaatsch. ongesch. 3. kinderen A. In particuliere inrichtingen: 1. oude lieden 2. gebrekkigen en inaatsch. ongesch. 3. kinderen f 591.593,88.1 461.980,67 f 1,65 Ontslagen of overleden binnen 42 dagen Idem na 42 dagen (zie bijlage 6a) Op 31 December in verpleging Aantal verpleegdagen Idem voor besmettolijke ziekten 32 839 f 100.389,05 23 642 65.809.32 176; 305,54 56 657 f 166,503.91 In part, rust- en ver- Bijlage 5a (zie bldz. 8) GEMEENTELIJK BUREAU VOOR Z1EKENHUISVERPLEGING. Overzicht van de verpleging van verplicht verzekerden in 1945 en I In particu- lliere inrich- j tingen. Gemiddelde kosten per dag. I 1945. 1946. 338 352 690 377 313 i 115 1 54 316 f 2,02 f 117.543,80 70.975,82 16041; f 37 836’ 67313 121 1901 f 204.053,98 f 3,06 2,78 I Sanatoria. f 1,75 ver- zorg- dagen. i 52! 168 477 697; C. Bij particulieren oude lieden gebrekkigen en inaatsch. ongesch. kinderen vergoeding voor onbezette bedden f 2.60 2,38 1,- 1.75 f 2,51 i f 2,94 f 2,33 f 2,16 1.23 1 Bijlage 4b (zie bldz. 8). Overzicht van de bruto kosten, bijdragen en inrichtingen. Ontslagen of overleden Op 31 December in verzorging Aantal verzorgingsdagen Gemiddeld aantal verzorgden per dag Gemiddeld aantal verzorgingsdagen per patiënt Bijlage 4a (zie bldz 8). VERZORGING BUITEN GEMEENTELIJKE INRICHTINGEN. Overzicht van de verzorging gedurende de jaren 1945 en 1946.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 417