35 15 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. 1945. 1946. f f n n f Bruto kosten. Aantal Bedrag. Bijdragen. Barakverpleging (besmettelijke ziekten) f 164 457 f niet-verzekerden in 1945 1946. 71 734 1945. 1946. f f n Bijlage 6b (zie bldz. 9). Voor de verpleging werd door de Dienst betaald: Bijlage 5b (zie bldz. 8) Voor de verpleging werd door het Bureau betaald: 177 969 28 168 206 137 4 029 210 166 1 671 40 Gemeente zieken huizen. Particul. zieken huizen. Gemiddelde kosten per dag. 761 32 n n Totaal 1946. 1 385 37 Totaal 1945. 197 175 1946. Ziekenhuisverpleging Sanatorinmverpleging 157 918 6 539 4- £,49 4,02 f 597.528,66 29.870,— f 627.398,66 1945. Ziekenhuis- en sanatorinmverpleging Barakverpleging f 718.966,76 n 39.238,40 f 758^205,16 16.330,— f 774.535,16 882.311,50 50.976,— 1.326.472,31 27.072,07 3.384,80 158.826,10 427 32 Sanatoria. 763.134,— 17.616,— 1.165.466,35 27.417,63 2.551,20 204.047,55 n n n f n f 2.180.232,73 n n n f 2.449.042,78 1 633 12 502 1 183 15 318 13 623 1 695 592 730 17 315 610 045 501 3 824 473 4 798 4 402 396 152 288 3 501 155789 223.332,50 18.972,— 366.824,62 10.400,25 41.320,71 660.850,08 187 195 28 410 219 191 71 734 299.319,— 12.450,— 495.447,35 7.412,02 80.220,23 894.848,60 1 695 10 826 1 310 13 831 12 531 1 300 495 976 9 379 505 355 1 007 6 807 809 8 623 7 910 713 271 954 5 878 277 832 f 631.477,83 29.372,25 f 660.850,08 f 794.766,35 n 80.220,23 f 874.986,58 19.862,02 f 894.848.60 verpleegdagen. j f 4,47 2,85 f 4,24 4,93 f £26 Op 1 Januari in verpleging In verpleging opgenomen Aanvankelijk verplicht verzekerd (zie bijlage 5a) en 1946. Bijlage 6a (zie bldz. 9). GENEESKUNDIGE ARMENVERZORGING. Overzicht van de verpleging van vrijwillig- en Gemiddeld aantal patiënten per dag Gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt Gemeenteziekenhuizen Idem (besmettelijke ziekten) Particuliere ziekenhuizen Idem (besmettelijke ziekten) Kinderziekenhuis (asthma-patiënten) Sanatoria (t.b.c.-patiënten) Ontslagen of overleden Op 31 December in verpleging Aantal verpleegdagen Idem voor besmettelijke ziekten. Gemeenteziekenhuizen Idem (besmettelijke ziekten) Particuliere ziekenhuizen Idem (besmettelijke ziekten) Sanatoria (t.b.c.-patiënten)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 418