35 16 verslag van de gemeentelijke dienst voor sociale belangen. Bijdragen. Nettokóaten. Bruto kosten. Bedrag. Bedrag. Bedrag. 1946. Barakverpl. besm. ziekte) f 738.962,17 f 1,46 'I By de berekening hiervan zijn de verpleegdagen van de onvermogende patiënten inbegrepen. Totaal. f f f n 83.408,24 f f Restitutie en verhaal f f f 26.227,25 1946. Totaal 1945. Totaal 1946. Op loon. Reisgeld. f 549.488,07 f 77.114,08 f f f Terugontvangen f f f f t f Ziekenhuisverpleging Verzorging Hulp in de huishouding Diversen Atgeboekt Te vorderen per 31 Dec. Te vorderen per 1 Jan. Verstrekt Ziekenhuisverpleging Sanatorium verpleging. Voorlopige ondersteuning Wekelijkse ondersteuning Steun van bijzondere aard: brandstoffentoeslag kerstuitkering melk aan kinderen zieken- en dieetvoedsel meubelen, ligging, dekking, kleding en schoeisel diversen f 721.669,85 271.501,29 f 993.171,14 48.632,98 f 944.538,16 14.609,02 f 929.929,14 f 301.204,49 i f 301.204,49 12.432,69 f 288.771,80 8.871,01 Op loon S-gevallen. n n Politieke delinquenten. f 669.337,65 47.209,33 f 716.546,98 Op loon O.T., I N.S.K.K. enz. n r> n n Gem. per dag. 58.921,43 614.689,15 424 242 71 734 2.122,50 276,75 1.845,75 14,59 1.831,16 Bijlage 8 (zie bldz. 11). GEMEENTELIJK SOCIAAL BUREAU VOOR IN HET BUITENLAND GEPLAATSTEN. Voorschotten in contanten. Bijlage 7 (zie bldz. 11). ONDERSTEUNING POLITIEKE DELINQUENTEN. 62.855,93 636.563,15 3.934,50 21.874,— 77.114,08 1.037,60 76.076,48 48,- 76.028,48 r> n r> f 495 976 9 379 505 355 f 671.861,61 23.690,19 f 695.551,80 592 730 17 315 610 045 f 4,- 4,51 f 4,01 i Gem. per dag i). f 1,58 0,66 f 1,45 i f 1,13 - 1,37 f 1.14 23.096,92 2.918,20 48.192,83 1.953,12 6.058,30 223,87 756.053,82 39.378,06 716.675,76 42.026,21 61.030,15 1.680,22 1.548,05 822.960,39 f 2,87 3,14 f 2.87 1.931.151,55 204.047,55 f 2435.199,10 i w 45.033,63 f 2.180.232,73 1945. Ziekenhuis- en aan. verpl. Harakverpleging. - f 4,55 I 1 2,84 r r 4,31 4'80 I' 4,31 1.261.813,90 f 2,97 156.838,22 .2,18 f 2,86 2,41 f 2,85 f 2.370.994,71 78,048,07 j f 2.449.042,78 i' f f 1.418.652,12 22.618,44 j 1.441,270,56] 1.699.133,10 54.357,88 f 1.753.490,98 f 2.122,50 f 929.929,14 W f 929.929,14 63.753,19 f 866.175,95 12 764,93 f 853.411,02 f 549.488,07 50.006,15 f 499.481,92 3.831,33 f 495.650,59 i f 279.900,79 782.827,32 39.924,31 742.903,01 42.026,21 61.030,15 1.680,22 1.548,05 f 849.187,64 I Van overbruggings- I uitkering uitgesloten werklozen. 961,50 3,50 26573,50 546,25 26.227,25 22.415,19 2,39 17 f 1,46 f f Gem. per dag. V erpleeg- dagen. I f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 419