35 35 r r r r r 22 23 1 1 i 'VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. 1946 1945 1944 1943 1937 1942 1938 1939 1941 1940 Aantal inwoners per 1 Januari 476 317 450 950 451 991 507 351 520 875 486 754 490 485 514 553 495 517 504 262 f f f f f 1.565,90 27.766.52 7.034,65s 4.6*1.91 5.992,42 2.234,68 5.769,86s 2.922,97 2.889.32 4.261,75® n 71 n 990.900,41s 670.899,54s 829.837,83s 721.980,21 842.914,92 468.629,— 500.631,05s 641.677,82 541.871,22 w Y Y n Y Y Y 1.699.133,10 1.418.652,12 1.464.324,89 1.490.639,22 1.992.402,23s 1.858 338,07 1.731.617,91 1.860.040,35s 1.749.170,91s cr. 17.133,57') 30.257,23 17.975,99 154.359,83 Y Y Y Y Y 18.719,29 4.910,01 11.221,- 33.519,15 25.057,47 35.266,59 37.352,71 43.439,41 36.765,22 31.785,30 Y Y Y Y Y Y cr. Y 52.713,87 80.375,97 63.613,54 86.066,03 76.226,70 69.557,22 Y Y 5.740,13 5.836,39s 10.801,01 23.683,26 8.114,16 8.693,88s 7.982,56 3.501,30 7.238,30 4 431,75 n Y Y Y Y Y Y 50.070,25 43.563,01 48.200,10 f Totaal f BATEN f f f f f f f f t f f t t f t Y 647,50 n f Totaal 647,50 f 667.104,73 f 7.641.084,01 3.269.503,16s f f 7.507.754,24s 494.656,49 f f 311.114,94 4.667.305,82 f 6.937.672,67s f f 6.365.724,71 f f f f f f f f f f Totaal f f f f f f Y f Y f Y f n f f n f n f f 9.534.409,08s 20-670,24 f 10.679.503,59s f 7.499.668,62 Y t 8.068.518,48 n f Y f f f Y f f 7^893,95 f 8.101.475,85 9.232,01 f 8.608.511,75s 47.046,16 10.700.173,83s 49.645,61 8.617.743,76s f 252.113,22s n f cr. Y ff Y Y Y Y Y Y 6.580.675,33s 5.255,87 35.613,05 316.128,42 560.085,81 5.526.336,66 Y Y Y Y Y 923.672,18s 6.520.433,67 4.318.063,16 7.493,64 24.115,80 317.633.22 Y Y Y Y 80.509,71s 6.681.70 14.526,71 9.600,— 24.126,71 Y Y 2.239,38 60.234,45s 333,94 2.040,40 56 627,37s f 1.112.887,34 3.080.765,23 4.995,61'i 47.463,03 74.412,98s 4.776,35 14.382,33 13.600,— 27.982,33 Y Y Y 1.353.871,33s 3.823.275,85s 616.945,19 310^90 49.848,64 33.949,17 16.000,— 49.949,17 Y Y 1.802.646,55s 3.964.060,64 1.330,82 34.661,69 Maatschappelijk Hulpbetoon. NETTO LASTEN: f 1.127.955,87s 4.247.579,13 12.857,35 13.000,— 25.857,35 1.165.371,19 6.692.575,02 76.190,91 5.776,74 75.231,24 2.028,04 43.302,46 6.633.65 2.980.723,07 4.502,09 10.315,75 273.962,25s 63.870,27 2.452,25 cr. 7.567,46s 5.452,20 455.168,12 429,78 775,— 38.283,59 116.781,42 27.000,— 143.781,42 47.282,13 f 10.314.180,75s 50.276,04 f 8.109.369,80 cr. 4.878,93 Y t 27.631,86s f 8.040.886,61s 34.313,81s 7.764.249,34s 222.732,28 53.954,98s 276.687,26s 29,595,16 7.798.563,16 46.655,77s 8.339.413,95s 673.698,65s 85.024,94 758.723.59s 106.003,99s 86 794,13 192.798,12s Gem. Sociaal Bureau voor in het buitenland geplaatsten. Voorlopig voor rekening van de Gemeente blijvende niet verrekende gedeelte van aan in het buitenland te werk gestelden en hun verwanten verstrekte voorschotten Kosten algemeen beheer 13.090,67 f 10.301.090,08s J f 5.988.606,28 6.988,41 36.219,95 333.910,07 Bijzondere ontvangsten Netto-lasten Maatsch. Hulpbetoon totaal f 7.184.751,93s 2.415,71 26.532,60 294.054,— cr. 2.169,20 6.176,13 515.256,09 5.103.078.01 463.777,08s 1.753.973,06s 13.343,17s f 9.521.065,91 48.813,18 8.386.069,73 17.706,- f 6.469.293,28s 2) De uitgaven werden tot en er. 1.436,61 20.549,05 IV. Overzicht van de uitgaven sedert 1937. cr. 907,79s 2) Gem. Bureau voor Ziekenhuisverpleging. Voor rekening van de Gemeente blijvende kosten inzake: Ziekenhuis- en sanatoriumverpleging (excl. barak verpleging) Kosten algemeen beheer Totaal I er. credit. De ontvangsten overtroffen mede In verband met de terugbetaling van in voorgaande jaren verstrekte voorschottende uitgaven. -) De exploitatie leverde in 1943 een klein batig saldo. 1) over de jaren 1937/40 gaven de uitkeringen i.v.m. de distibrutie van levensmiddelen een klein voordelig verschil. De uitgaven werden tot en met 1942 onder het hoofd „Ondersteuning volgens de Armenwet” geboekt. cr. 3.569,15s 6.099,32 2.698,09 f 7.496.970,53 f 497.788,36 4.634.947,83s Werkloosheidsvoorziening. Ondersteuning volgens Rijkssteunregeling i Steunverlening kleine tuinbouwers I Spaarregeling extra B-steun Kosten algemeen beheer f 7.348.327,39 Y 292.756,62 31.859,79 f 6.486.999,28s I f 669.361,25 6.414.908,37s Algemeen beheer Ondersteuning volgens de Armenwet Kosten van begraven van overleden onver- mogenden Verzorging in inrichtingen onder eigen beheer, in inrichtingen onder ander beheer, bij particulieren en in eigen gezin Ziekenhuis- en sanatoriumverpleging (excl. barakverpleging) Verstrekkingen bij wijze van voorschot in geld en in natura voor noodzakelijk levensonderhoud e.d. 2) Heelkundige- en orthopaedische instru menten Verstrekkingen bij wijze van voorschot van heelkundige- en orthopaedische instrumenten 2) Hulp in de huishouding Netto-kosten in verband met de distributie van levensmiddelen Arbeidstherapie Vakschool van- en Werkinrichting voor blinden Steun aan blinden werkzaam in werk inrichtingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 425