35 35 I verblag van de gemeentelijke dienst voor SOCIALE BELANGEN.’ I I I 24 25 ■nI VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. 1941 1939 1940 1938 1942 1943 1937 1944 1945 1946 Aantal inwoners per 1 Januari 514 553 495 517 504 262 520 875 490 485 507 351 486 754 451 991 450 950 476 317 f t f f f 1.648,38 f f 12.887,44 f 34.975,65 f f f f f f f f f f 125.323,33 9.521.065,91 f f f f f f 6.365.724,71 758.723,59® 192 798,12® 276.687,26 w n r> n n n r» I 1.648,38 12.887,44 34.975,65 125 323*33 f 15.886.790,62 f 15.138.054,54 8.792.966,16 f 31,50 f 29,09 31,82 f 31.37 f f 26,83 f 31,10 f 18,01 f Netto-koeten per inwoner 15,93 f 19,50 f 18,07 x n f n f 15.609.230.09® n f 14.968.395,905 n M f 8.101.475,85 7.507.754,24® n w f 8.609.166,20® n Gem. Bureau voor soe. economische hulp verlening aan kleine zelfstandigen. Kosten hulpverlening Exploitatie Noodtehuizen. Netto-exploitatiekosten Recapitulatie Maatschappelijk Hulpbetoon Gein. Bureau voor Ziekenhuisverpleging Werkloosheidsvoorziening Gem. Sociaal Bureau voor in het buiten land geplaatsten Gem. Bureau voor soe. economische hulp verlening aan kleine zelfstandigen Exploitatie Noodtehuizen Totaal f 10.301.090,085 t 4.667.305,82 r> J^13.973.133,47 10.679.503,59® 24.126,71 3.269.503,16® n 6.469.293,28® 27.982,33 494.656,49 n n 7.764.249,34® 49.949,17 667.104,73 8.040.886,61® 25.857,35 311.114,94 8.339.413,95® 143.781.42 647,50 f IV. Overzicht van de uitgaven sedert 1937 (vervolg). n f 15.546.184,43 r f 9.138.230,88 f 8.608.511,75® 6.937.672,67’ n r> t 7.197.617,67 f f 7.496.970,53 7.641.084’,01

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 426