36 AFDELING KINDERBESCHERMING. 13 In de wijze van verstrekking van vitamine D kwam geen verandering. De meeste consultatie- bureaux voor zuigelingen werden regelmatig van een voorraad vitamine D-tabletten voorzien. In samenwerking met het Districts-Consulta- tiebureau voor tuberculose werden ten behoeve van de Dienst voor Sociale Belangen 488 per- Op verzoek van de politie werden 48 lijken vervoerd. Er werden 10 gezinnen voor bijzondere be moeiingen aangemeld; één gezin kon worden geholpen, in 3 gevallen was verwijzing naar de Voogdijraad nodig, in 2 gevallen werd een andere woning aangevraagd, in 3 gevallen werd een ledikant met toebehoren verkregen en in het laatste geval kon worden volstaan met in lichtingen aan de Kinderpolitie. sonen gekeurd bij gelegenheid van de plaatsing van pleegkinderen in 84 gezinnen en 5 kinder tehuizen; 3 personen werden ongeschikt bevon den. Voor de Commissie voor Tijdelijke Gezins verpleging werden op dezelfde wijze 204 keurin gen verricht van personen, behorende tot 44 gezinnen; 1 persoon werd ongeschikt bevonden. De bemoeienis met de zuigelingenbescherming bleef beperkt tot het verschaffen van namen en adressen van pasgeborenen aan de consultatie- bureaux, die er nuttig gebruik van maakten. Volgens de beschikbare gegevens behoorden op 31 December 1946 de volgende scholen tot de groepen, waarover het geneeskundige school toezicht zich tot nog toe uitstrekte. Op enkele na zijn al deze scholen bij het schooltoezicht aangesloten. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Lijkenvervoer. Zuigelingenbescherming. Medisch-hygiënische gezinszorg. Verstrekking van vitamine D, Algemene gegevens geneeskundig schooltoezicht. kindertehuizen. a. 15 734 Voorber. scholen 90 d. a. 51 750 Voortgezet l.o.-scholen 9 B.-Kath. 1 017 a. 8 052 1 948 B.l.o.-seholen 15 1 Openbare 103 H 213 2 Openbare Buitenscholen niet 78 817 leerlingen. 381 scholen Totaal 16 901 16 250 1 929 »5 c. d. 8 Openbare met 3 Prot. Chr. 3 E.-Kath. 1 Overige bijz. a. b. c. d. 85 Openbare met 16 670 leerlingen b. 53 Prot. Chr. c. 65 R.-Kath. d. 10 Overige bijz. 29 Openbare met b. 27 Prot. Chr. c. 33 R.-Kath. 1 Overige bijz. 2 728 leerlingen 2 515 2 358 451 6 348 leerlingen 3 790 5 563 33 880 leerlingen 344 671 53 15 Openbare met b. 16 Prot. Chr. 16 R.-Kath. 4 Overige bijz. Kinderbewaarplaatsen en School voor slechthoren den en spraakgebrek- kigen Lagere scholen .213 (M.)u.l.o.-scholen 51

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 440