36 16 q in de weersomstandigheden en de slechte toe stand van capes en voetenzakken. Nog steeds bestaan er bezwaren tegen het vervoer per H.T.M. met de gewone dienstwagens. Een eigen extra autobus blijft, vooral met het oog op de asthma-patiënten, nog altijd zeer gewenst. Ook van de kant van de ouders komen nog herhaal delijk verzoeken binnen in die richting. kinderen na de hongerperiode langzamer ging dan gewoonlijk. Veel van deze leerlingen kon den in 1946 worden ontslagen. Ook werd ge leidelijk aan de aanvraag voor plaatsingen groter in verband met het op gang komen van het schoolartsenwerk. Het percentage buiten uren bedroeg 63, hetgeen minder is dan het gemiddelde van de Leyweg en zijn oorzaak vindt ES VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Totaal. 3 2 1 <S ontsteking van de 4 8 1 Over te brengen 2 877 11 807 3 070 153 3 660 2 047 1 10 20 1 1 Aantal onderzochte leerlingen Geen afwijkingen gevonden Algemene toestand: Onvoldoende Alg. lichamelijke klachten Alg. nerveuze klachten Huid en haar: Favus Triehophytie behaarde hoofd Andere besmettelijke huidziekten Niet besmettelijke huidziekten Neten Neten en levend onrein Spraak Stotteren Stamelen Andere spraakgebrekkigen Hals: (struma). 6 354 2 927 131 161 317 233 44 38 181 289 34 147 1 1 36 13 16 108 2 16 2 28 1 24 62 1 16 66 19 58 8 658 4 318 498 328 595 205 166 858 185 87 38 171 240 2 137 1 33 UI 49 7 8 578 5 010 731 109 1 52 9 10 75 3 Buiten scholen. 1 564 1 238 61 10 3 7 2 10 2 6 2 Tussen tijds onder zoek. 13 743 6 760 1 506 1 231 1 302 434 228 308 86 750 162 28 3 81 32 98 56 166 227 27 132 1 2 756 2 184 2 493 38 897 20 253 1 813 632 31 9 232 70 299 163 606 833 56 462 7 109 17 164 66 522 346 20 76 250 78 283 Borst Asthma Chronische bronchitis Andere chronische longafwijkingen Hartafwijkingen Buik Breuken Cryptorchismus Onvolledige descensus Voorber. onder wijs. L.o. 1ste leerj. L.o. overige leerj. 82 35 9 2 32 1 39 26 289 212 1 3 57 14 4 2 175 132 836 125 65 19 81 443 371 77 13 11 16 337 186 14 37 75 21 70 67 24 86 67 24 4 48 32 59 62 4 15 9 2 1 006 697 2 319 630 44 19 73 296 243 503 Ogen Afwijkingen v h. gezichtsvermogen Scheelzien Kleurenblindheid Hoornvliesafwijkingen Blepharitis, conjunctivitis Andere oogziekten of aandoeningen Neus, keel en oor: Verminderde gehoorscherpte Chronische oorettering Vergrote gehemelte-amandelen Adenoïde woekeringen Chronisch recidiverende amandelen Andere neus-, keel- en oorafwijkfngen Hazenlip enlof gehemeltespleet Gegevens betreffende de bij het in 1946 ingestelde onderzoek gevonden afwijkingen. Systematisch onderzoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 443