36 381 (368) Aantal werkzoekenden op 31-12-1946 44 36) 42 43) 32 23) 9 16) 41 39) Aantal werkzoekenden op 31-12-1946 1 4) Vrouwen beneden 21 jaar. 39 62) 27 33) 1002 (865) 8 28) 35 61) 1) Aantal werkzoekenden op 31-12-1946 in de 425 (404) 29 36 64) 389 (340) 142 (121) 860 (744) Plaatsingen: In de Gemeente Buiten de Gemeente Uit anderen hoofde afge voerd Uit anderen hoofde afge voerd Plaatsingen: In de Gemeente Buiten de Gemeente 25 22) 7 1) 22 27) 5 6) 4 5) 38 38) 1 12) 38 50) Totaal aantal der werkzoekenden in 1946 Mannen beneden 21 jaar. Aantal werkzoekenden op 1 Januari Inschrijvingen gedurende 1946 Totaal aantal der werkzoekenden in 1946 Aantal werkzoekenden op 1 Januari 1946 Inschrijvingen gedurende 1946 Vrouwen van 21 jaar en daarboven. Aantal werkzoekenden op 1 Januari 1946 Inschrijvingen gedurende 1946 Totaal aantal der werkzoekenden in 1946 837 (723) 165 (142) Het gelukte dus 752 (602) zwakzinnigen betaalde loondienst geplaatst te krijgen. Tegenover de geestelijk-misdeelden heeft maatschappij eenzelfde recht, maar ook een zelfde plicht. Een aantal zwakzinnigen, met name de idioten en laagstaande imbecielen, zal nimmer in het normale arbeidsproces kun nen worden ingeschakeld, maar door oordeel kundige plaatsing,-, waarbij met tal van factoren rekening moet worden gehouden, kunnen vele debielen en een gedeelte der imbecielen zich een behoorlijk bestaan verzekeren en zich door hun De Nazorg belast zich-ook met de arbeidsbe middeling van de zwakzinnigen van ’s-Graven- hage en de randgemeenten. Dit onderdeel van de Nazorg wordt speciaal verzorgd door de ambtenaar voor sociale arbeid B, die op 1 November 1946 in vaste dienst werd aangesteld en dit werk verricht onder supervisie van de hoofdambtenaar voor sociale arbeid. Met het Gewestelijk Arbeidsbureau te ’s-Gra- venhage werd op zeer aangename w'ijze samen gewerkt. De zwakzinnigen, waarvan een door de G.G. en G.D. verstrekte kaart aanwezig was, werden door het Gewestelijk Arbeidsbureau on middellijk naar de nazorginstantie voor het b.l.o. verwezen. De maandstatistieken, welke ook aan de direc teur van het Gewestelijk Arbeidsbureau worden overgelegd, toonden samenvattend het volgende beeld. Plaatsingen: In de Gemeente 205 (169) Buiten de Gemeente 30 7) mannen en 17 (24) vrouwen geplaatst, terwijl op het land- en tuinbouwbedrijf van dezelfde Vereniging 30 (30) mannen werden te werk gesteld. b. Voor wie ernstige gestichtsopneming dreigt door psychische of karakterdefecten, sexuele aberraties of criminele inslag; 411 (274) man nen en 144 (54) vrouwen, totaal 555 (328) per sonen. e. Voor wie paedagogische adviezen en werk- bemiddeling nodig is: 1215 (1318) mannen en 384 (390) vrouwen, totaal 1 599 (1 295) per sonen. 235 (176) Uit anderen hoofde afge voerd 146 (192) Mannen van 21 jaar en daarboven. Aantal werkzoekenden op 1 Januari 1946 Inschrijvingen gedurende 1946 Totaal aantal der werkzoekenden in 1946 Plaatsingen: In de Gemeente 410 (347) Buitende Gemeente 48 23) 458 (370) Uit anderen hoofde af ge voerd 379 (353) Aantal werkzoekenden op 31-12-1946 VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. 4 1946 Arbeidsbemiddeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 456