37 3 In de tandheelkundige afdeling hadden 1 592 behandelingen plaats ten behoeve van in de Gemeenteziekenhuizen opgenomen patiënten en 918 behandelingen ten behoeve van patiënten, gezonden door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst- Ten behoeve van in het ziekenhuis opgenomen patiënten bedroeg het aantal eystoscopieën, rec- toseopieën en andere behandelingen onderschei denlijk 157, 54 en 79; voor buitenpatiënten waren deze getallen onderscheidenlijk 238, 21 en 2149. In de keel-, neus- en oorheelkundige afdeling bedroeg het aantal consulten 15372, het aantal nieuwe patiënten 2 661. Bijzondere operatieve verrichtingen: paracen- tese 231, oorpoliepextractie 35, vreemd voor wen) oor 4, raastoïdoperatie 40, radicaal operatie 18, behoudende radicaal operatie 2, Wilde’sehe incisie 3, hersenpunctie 2, sinuspunctie 2, sinus operatie 1, adenotomie 290, tonsillo-adenotomie 261, tonsillectomia duplex locaal 180, tonsillec- tomia duplex locaal a chaud 5, tonsillectomia duplex in narcose 3, tonsillectomia duplex en adenotomie in narcose 7, retro-auriculairabsces incisie 4, peritonsillairabsces incisie 30, hals- lymphklierabsces incisie 2, larynxproefexcisie 4, stembandexstirpatie 4, stemband poliepextrac- tie 5, directe laryngoscopie 5, oesophagoscopie 125, extractie corpora aliena oor 6, extractie corpora aliena pharynx 5, extractie corpora aliena trachea 2, extractie corpora aliena oeso phagus 27, extractie corpora aliena hypopha rynx 1, extractie corpora aliena neus 5, proef- excisie neus 2, proefexcisie verhemelte 1, proef- excisie nasopharynx 1, tumor nasopharynx verwijderen 1, lipiodolvulling bronchiaalboom 19, tracheoscopie (proefexcisie) 5 (1), bron- choscopie (proefexcisie) 16 (8), neuspoliep- extractie 82, tumor neus 3, Belloc’sche tampon- nade 10, sphenoid operatie 1, orbita absces 1, sinus frontalis operatie uitwendig 8, sinus fron talis operatie inwendig 15, Caldwell Luc. ope ratie 29, bovenkaak osteomyelitis 1, bovenkaak- cyste 3, primaire kaakpunctie positief 103, primaire kaakpunctie negatief 126, antrum aan boren 4, kaakvenster 9, cristotomie 2, septumre- sectie 39, conchotomie 15, concha cauterisatie 24, operatie Denker Toti Moure 1 5 0, scheefneus rechtzetten 2, neusfractuur behan delen 3, radiumbehandeling 7, electro-coagula- tie 9, atheroomcyste oor 4, voorhoofdincisie 2, speekselsteen 1, tandwortelabsces incisie 1, hagelkorrelsonde 2. Gedurende het verslagjaar heeft het aantal bloedtransfusies 712 bedragen. Overzicht van het aantal onderzoekingen enz., gedurende het jaar 1946 verricht in het patho logisch laboratorium. a. Bacteriologische en serologische onder zoekingen. De reactie van Wassermann werd 20 884 malen verricht, die van Meinicke 19 156 malen, die van Kahn 8 632 malen, die van Weinberg 7 malen, de heterophile antilichamen-reaetie 114 malen, de goudsolreactie 540 maleu. Op diphtheriebacillen werd 11 762 malen onderzocht, op tuberkelbacillen 3136, op gono- coccen 6133, op dysenterie- en typhusbacillen 1032, op haemolytische streptococcen (rood vonk) 278, op schimmels 94, op meningococcen 38, op malaria 31, op de ziekte van Weil 18 en op Plaut Vincent 366 malen. Andere bacteriologische onderzoekingen wer den 61 malen verricht. b. Chemische onderzoekingen. Bloedonderzoekingen (bloedsuikerbepalingen, ureumbepalingen enz.) werden 796 malen ver richt, urine-onderzoekingen 571 en faeces-onder- zoekingen 302 malen. c. Vaccins. Aantal bereide vaccins 165. d. Morphologische bloedbeelden werden 483 malen gemaakt. e. Pathologisch-anatomische onderzoekingen. Aantal obducties 238, onderzoekingen van tu moren, proefexcisies, curettementen enz. 4 063. De reactie van Asehheim-Zondek werd 151 malen verricht. f. Bloedtransfusiedienst. Aantal onderzoekingen 1120. Totaal der onderzoekingen 80171. Overzicht van het aantal onderzoekingen in 1946 verricht in het chirurgisch laboratorium. Algehele morphologische bloedonderzoekingen 619, erythrocytentellingen 16, bepaling van het haemoglobinegehalte 757, bepaling kleurindex 7, leucocytentellingen 505, thrombocytentellin- gen 8, bepaling van 'de bloedings- en stollings- tijd 45, bepalingen van de retractiliteit van het stolsel 20, bepalingen van de bezinkingssnelheid van bloed 48, onderzoek op malariaparasieten in bloed 22, ureumbepalingen 180, bilirubinebepa- lingen direct en indirect (Hijmans v. d. Bergh) 110, reacties op levercirrhose in bloed (Takata VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Tandheelkundige afdeling. Urologische afdeling. Keel-, neus- en oorheelkundige afdeling. Bloedtransfusies. Laboratoria.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 462