37 4 mastitis incisie 6, vaginale uterusexstirpatie (4- adnexa) 1. In de Finsenafdeling hadden 1541 behande lingen plaats. stuitligging 11, onvolkomen stuitligging 23, stuitextractie 3, foreipale extractie 43, versie en extractie 8, aangezichtsligging 1, tweelingen 6, drieling 1. Verder werden verpleegd, ingekomen met kind, wegens: vastzittende placenta 10, totaal ruptuur 13, atonische nabloeding 1, cervix rup tuur 1, placenta-resten 1, fluxus na partus 9, buikklachten na partus 1, parametritis na par tus 1, hoge temperatuur na partus 3, thrombose na partus 2, thrombophlebitis parametritis 1, mastitis 13, lues 2, gonorrhoe 1. Niet bevallen, wèl verpleegd, wegens: pyelitis 3, mola-zwangerschap 1, partus praematurus 4, partus immaturus 3, hypertensie in graviditeit 2, fluxus tijdens zwangerschap 4, dreigende eclampsie 4, hyperemesis gravidarum 14. Couveuse-babies, van wie later ook de moeder is ingebracht, 4. Het aantal partus bedroeg 1 020, waarvan 898 gewone verlossingen. Aantal kunstverlossingen 122. waarvansectio caesarea 26, volkomen rhaphia anterior perineoplastiek) 53, operatie v. Lefort 6, operatie v. Wahl 1, operatie v. Wert- heim-Schauba 1, vulveetomie 1, totale ruptuur 6, condylomata jiccuminata 1, diverse operaties 935’ b]aas 15, rugwervels 591, lendewervels 2, 'J halswervels 20, maag 1760, ribben 64, slokdarm salping-ectomie 17, resectio fundus uteri 1, exci- sie tubahoeken (sterilisatie) 1, myoomenucleatie 3, resectie N. praesacralis (Cotte) 2, diversen (proeflaparotomie, inoperabele tumoren, adhae- verdeling als volgt: buik 44, thorax 2 010, tenen sies) 11, prolapsoperaties 61, waaronder colpor- 33, voeten 343, enkel 290, onderbeen 507, knie 505, bovenbeen 306, vingers 216, hand 236, onderarm 232, pols 476, elleboog 273, bovenarm 167, heup 315, bekken 481, darmen 47, nieren 276, galblaas Overzicht van het aantal foto’s enz., vervaar digd in de Röntgenafdeling van Dr. L. Arisz (diagnostiek). a. Foto’s en doorlichtingen: Aantal patiënten 11 311, aantal vervaardigde foto’s 22 474, aantal doorlichtingen 416; deze foto’s en doorlichtin gen betroffen 14 patiënten le klasse met 33 foto’s, 266 patiënten 2e klasse met 570 foto’s en 27 doorlichtingen, 4 006 patiënten 3e klasse met 7 638 foto’s en 259 doorlichtingen, 220 patiënten van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst met 349 foto’s en 8 doorlichtingen, 277 patiënten inwonend personeel met 155 foto’s en 20 doorlichtingen, 81 patiënten uitwonend personeel met 68 foto’s, 670 patiënten van de Rijksverzekeringsbank met 938 foto’s en 2 door lichtingen, 3 766 patiënten van ziekenfondsen met 8 968 foto’s en 58 doorlichtingen, 1 082 parti culiere patiënten met 2 445 foto’s en 30 doorlich- 15, operatie volgens Baldy 12, sectio caesarea 26, tingen, 835 eerste hulppatiënten met 1 085 foto’s en 10 doorlichtingen, 94 keuringen met 225 foto’s en 2 doorlichtingen. b. Naar de aard van de onderzoekingen is de aan vulva (gl. Bartholini) en introïtus vaginae j22, (verwijdingsplastiek enz.) 18, portio plastiek 10, 60, borstbeen 1, schouders 324, sleutelbeen 5, hals 1, tanden 70, kaak 50, mastoïden 7, schedel 235, colon 32, diversen 326. Op de gynaecologische afdeling werden 258 operaties verricht. Naar de aard van de opera ties is de verdeling als volgt: laparotomieën 154, waaronder supravaginale uterusexstirpatie 36, oöphorectomie (hieronder parovariumcystes, ovariumresectie) 30, algehele uterusexstirpatie Ara) 66, bepalingen van het calciumgehalte in bloed 7, bepalingen van het phosphorgehalte in bloed 4, bepalingen van het diastatisch vermo gen van 1 cc. serum 3, bepalingen van het cho- lesterine-gehalte in serum 6, bepalingen van het urine-zuurgehalte in bloed 1, bepalingen glu cosegehalte (curve) in bloed 2, urine-onderzoe- kingen 5 256, urobiline- en bilirubinebepalingen 279, indicanbepalingen in urine 4, reactie op eiwit van Bence-Jones in urine 3, bepalingen van het diastatisch vermogen van 1 cc urine 92, xantoproteïne-reactie in urine 2, bepalingen van de hoeveelheid ammoniak in urine 6, che misch onderzoek op bloed in faeces 830, onder zoek op vetten, onverteerd zetmeel en verte- ringsresten in faeces 53, onderzoek op darm- parasieten (oxyuren, taenae enz.) en parasieten eieren (verzamelmethode Telemann) 66, onder zoek op amoeben 9, onderzoek op lamblia’s 2, functionele maagonderzoekingen 16, onderzoek van A-gal en B-gal na duodenaalsondage 4, leucocytentellingen in liquor 5, albumenbepa- lingen in liquor 4, onderzoek van sputum op vet 1, onderzoek van sputum op tbc. 1, onderzoek op actinomyces in pus 1, onderzoek op gonoeoc- cen 4. Totaal aantal onderzoekingen 9 064. Overzicht van het aantal behandelingen enz. in de Röntgenafdeling van Dr. W. van Heijnin gen (therapie). VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Finsenafdeling. Verlossingen. Röntgenafdeling Dr. Arisz. Gynaecologische afdeling. Röntgenafdeling Dr. van Heijningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 463