I I I 1 o I i 1 I 37 lil 1 •i i 1 z I d 4 i II 3 7 2 s s i 19 I 2 I - 15 l?ï <-2 2 I 5 .8 STATISTISCHE OVERZICHTEN. a. Overzicht van het op de eerste van elke maand aanwezige aantal patiënten in het jaar 1946. I o I VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. le klasse. 2e klasse. 3e klasse. 1946 c> O 725 1 1 2 Totaal. Aanwezig op 1 Januari 1946 643 1 36 20 10 12 725 Opgenomen 52 637 7 981 1 034 256 218 10 178 673 1 55 8 624 1 054 266 230 10 903 Totaal verpleegden 48 7 556 592 959 245 218 9 618 Ontslagen 38 1 4 492 72 607 Overleden 3 43 576 23 21 12 678 Zonder zuige.ingen en zonder ziek inwonend personeel. 1 1 1 In verpleging gebleven op 31 December 1946 1 Januari. 1 Februari 1 Maart 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Augustus 1 September 1 October. 1 November 1 December 1 Januari 1947. 3 3 1 3 2 1 1 Verzor ging- Patiënten le klasse. 3 1 1 1 1 2 5 1 2 2 1 Patiënten 2e klasse. 2 2 9 7 8 9 9 6 8 7 5 5 Zuige lingen. Ziek inwonend personeel. 693 1 213 Bezem straat. 15 12 20 18 21 853 878 795 796 699 684 696 740 798 768 678 c K 269 330 316 328 276 270 272 269 266 294 335 343 278 175 222 222 204 179 168 145 146 141 154 154 151 143 76 85 78 66 63 76 58 51 54 66 72 69 54 27,88 88,21 5,57 6,22 294 516 27,01 806,89 939 Aantal patiënten gemiddeld per dag opgenomen ontslagen patiënten in pCt. v.-h. totaal aantal verpleegden. overleden in verpl. gebleven Totaal aantal verpleegdagen Aantal verpleegdagen gemiddeld per patiënt Aantal verpleegdagen gemiddeld per dag Grootste aantal verpleegdagen op één dag (21 Maart) Kleinste (27 Juli) Aantal beschikbare bedden op 31 December 1946 .2 o Z I S) z 36 40 32 46 42 48 38 41 41 45 38 40 43 I 2 1 2 2 3 2 2 2 1 14 12 7 12 9 12 11 14 14 14 10 10 14 19 19 20 21 21 23 16 15 15 21 18 22 21 i 3 6 3 4 5 5 2 23 20 25 23 21 26 23 26 21 22 24 24 22 20 i 29 55 58 54 45 39 49 38 39 24 23 z .2 |L a c Patiënten 3e klasse, j o 1 1 3 1 683 1 ,805 1 1 29 29 50 59 65 72 48 48 54 42 38 30 32 71 74 63 61 48 48 41 35 45 46 55 52 47 12 11 862 16 15 10 8 10 8 20 16 10 12 10 27 18 15 23 21 18 ■a o S-s s Mi* Inbegrepen zuigelingen en ziek inwonend personeel. 643 760 754 741 652 660 587 575 581 624 678 il Si •I (S3 p. 791 792 699 711 628 619 624 670 .723 669 j| 716 576 622 ti p •3 4 b. Overzicht van het aantal in 1946 verpleegde, ontslagen, overleden en op 31 December 1946 in verpleging gebleven patiënten, met vermelding van het aantal verpleegdagen. 'O 3 4 4 4 5 3 3 3 2 1 7 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 466