37 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. lla. Berekening van de kostprijs per verpleegdag in 1946. 294 616 verpleegdagen. Totaal bedrag. Per verpleegdag. LASTEN. f f n f AfInhoudingen wegens genot van emolumenten van het personeel BIJZO NDEBE BATEN. f f 12.300,— 190.038,34 RECAPITULATIE. f n 3.040.563,83 f 10,324 Gemiddelde kostprijs per patiënt (inbegrepen huren, renten, afschrijvingen f Gemiddelde kostprijs per patiënt (zonder huren, renten, afschrijvingen) 2.730.755,23 f 9,272 f 9,23 2.718.360,54 f f 1940 Jaren. Gemiddeld. Jaren. f f f f f x x x x x x X 1) In 1941 werd niet afgeschreven. 10 n f f f 0,042 0,645 X X f X X X X X X X X X Totaal der lasten Af: Bijzondere baten Exploitatiekosten Huur van gebouwen en terreinen Onderhoudskosten Algemene onkosten Rente van geldleningen Afschrijvingen Rente van kasgeld Oninbare posten 8,130 6,428 6,989 5,677 4,488 4,540 4.723 4,948 6,367 6,976 9,272 3.230.602,17 190.038,34 1921 1925 1930 1935 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 f 1,044 0,687 0,575 0,399 0,436 r 0,473 0,598 0,603 0,668 0,851 0,863 72.748,49 104.989,85 0.551 0,594 0,515 0,531 0,432 0,470 0,601 0,609 0,668 0,851 0,863 0,247 0,356 0,688 1.242 1,293 1,667 1,225 0,593 0,943 0,920 0,977 0,953 1,052 1921 1925 1930 1935 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Opbrengst poliklinische afdelingen Bijzondere inkomsten Vergoeding voor gebruik van lokaalruimte enz. ten dienste van de Gemeente- apotheek Gewone voeoing. Israëliei isctie voeding. f 10,969 0,645 Renten, af-chrijviiigen en huren. I Niet inbegrepen renten, afschrij- I vingen en huren. 8,508 0,008 0,886 1,466 0,549 0,444 0,05 0,005 ÏL9ÏÏÏ 0,947 f 10,969 llc. Overzicht van de kosten aan voedingsmiddelen per voedingsdag in de jaren 1921, 1925, 1930, 1935 en t./m. 1946. 8,818 7,670 f 8,282 I 7,344 5,713 5,133 5,666 5,868 7,344 7,929 10,324 2.505.730,47 2.499,— 260.917,07 431.690.20 161.655,72 130.982,68 14.671,20 i 1.464,50 I 3.509.610,84 279.008.67 3.230.602,17 Inbegrepen reut, n, afschrijvingen en huren. Ilb. Overzicht van de kostprijs per verpleegdag in de jaren 1921, 1925, 1930, 1935 en 1940 t./m. 1946. Gemiddelde kostprijs per patiënt (zonder huren, renten, afschrijvingen en kosten van luchtbescherming)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 469