1 t I if I If I 39 ii 5. Verschillende cursussen. 5 De algemene regeling van het onderwijs in spreken bleef onveranderd. Aan het einde van het jaar telde de school 103 leerlingen (64 jongens en 39 meisjes). De algemene regeling van het onderwijs, als mede het geneeskundig toezicht op en de be handeling van de leerlingen bleven onveranderd. 4. Avondnijverheidsonderivijs. Begin 1946 werd de avondnijverheidsschool voor meisjes Bresterstraat uitgebreid met een afdeling voor jongens. Het aantal scholen be droeg 12. Het aantal spreekcursussen en de algemene regeling van het aan die cursussen gegeven onderwijs ondergingen geen verandering. Aan de cursussen waren werkzaam 1 mannelijke en 2 vrouwelijke onderwijskrachten in vaste dienst. Het overzicht op bldz. 6 bevat gegevens om trent de aantallen en de behandeling van de leerlingen, die de spraakcursussen volgden. g Q S 'j- V) ro Op 31 December 1946 waren aan de school verbonden 1 hoofd en 7 onderwijskrachten in vaste dienst alsmede 2 onderwijzeressen in tijde lijke dienst. Het onderwijs vond plaats overeenkomstig het op 1 Januari 1941 van kracht zijnde leer plan. ii gs lij «2 IJL» 11 I I 3 Het volgende overzicht bevat opgaven om trent de aantallen leerlingen en afdelingen dezer scholen, alsmede van de daaraan ver bonden onderwijskrachten. Ook in 1946 verleende de vereniging „Zorg voor het achterlijke kind” tussenkomst voor verblijf van leerlingen in het tehuis „Zonne- oord” te Ede. Het volgende overzicht bevat opgaven om trent de aantallen leerlingen dezer scholen (zie hiervoor ook de bij dit verslag gevoegde bij lage 1), alsmede van de daaraan verbonden onderwijskrachten, waaronder 9 hoofden. I 205 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. onderwijskrachten. SCHOLEN. 95 45 55 5 124 2 7 58 52 173 65 3 35 3 2 44 3 4 41 2 5 2 43 52 3 1 12 2 2 2 spraakgebrekkige a. i i 2 1 Spreekonderwijs. Bresterstraat 7 Colensostraat 6 De-Gheynstraat 115 Griftstraat 2 Hooftskade 194a De-Réaumurstraat 43 Sloepstraat 76 Ruysdaelstraat 1 Nieuwe Schoolstraat 22b Aantal scholen. SCHOLEN VOOR BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. 44 81 23 18 37 53 44 14 10 8 3 5 15 9 5 3 8 1 2 56 162 19 14 37 137 33 33 5 4 167 140 49 68 177 150 90 39 103 31 Dec. 1946. 81 57 co o d .5 n a hc „O d a <2 cö 10 8 3 5 13 10 5 3 10 1 2 3 4 School voor slechthorenden Nieuwe Schoolstraat 22 b. 6 Leerplan. i i .E 3 7 Aantal onderwijs krachten op 31 Dec. 1946. a Onderwijs in spreken aan kinderen. 3Julianastraat 42 (L.) 4 Frans Halsstraat 93 en spraakgebrekkigen, 5’ Leerlingen en 2 3 7 (met afdeling Winter weg 6) Hoge Prins-Willem- straat 14 Zusterstraat 121 b. Voor jongens. Vijzelstraat 121 (voor heen Nieuwe Laan tjes 8) j c. Voor oud-leerlingen b. I. o. Bresterstraat 7 i Hooftskade 194ax) I De-Réaumurstraat 43 1 Sloepstraat 76 i d. Voor jongens en meisjes, oud-leerlingen school v. slechthorenden. Nieuwe Schoolstraat 22b i) Deze school is tjjdelük gesloten. 1 Januari 1946. d 8 Q co o G Te «2 §3 Q gS p ii c -hl Leerlingen en onderwijzend personeel. I 75 69 43 a. Voor meisjes. j Asstraat 3105 Boylestraat 20 (met af- deling Westduinweg 127) 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 483