I I 39 I I s 11 g S X I VERSLAG LAGER ONDERWIJS. BIJLAGEN. Openbaar onderwijs. Bijzonder onderwijs. SCHOLEN VOOR: 9 8 790: 8 093 16 883| 17 570 36 097 27 317 25 663 52 980 gesubs. 36 3 148 5 324 5 324 3 590 2 728 3 148 2 176 4 462 8 052 39 1 64 103 691 983 664 1 355 696 2 051 Voorbereidend onderwijs 3 333 29 3 333 Vervolgonderwijs n. gesubs. 1 Algemeen totaal 40 394 38 449 78 843 iubegr.Opleidingskl. C: 109 j. 65 ui. 174 leerl. Uitgebreid lager onderwijs. (ni.)u.l.o.-seholen handels-u.l.o.-scholen Gewoon lager onderwijs. lagere scholen voortgezet gew. lag. scholen 83 4 10 5 6 1 1 8 528 262 1 145 269' 1414 1 314 567 11 49 7 875 218 1 038 276 2 183 545 gesubs. id. gesubs. n. gesubs. 4 583 201 317 396 306i 98: 34 477 603 1 017 836 232 225- 28 792 39 49 tl. 530 134 ■2 73 2 16 403 480 5 2 ui bD JD 292 3 008 6 341 4 784 15 en bijzondere scholen voor gewoon, voortgezet gewoon, voor voorbereidend onderwijs op 31 December 1946. Buitengewoon lager onderwijs. scholen voor zwakzinnigen scholen v. zeer zwakzinnigen school voor moeilijk opvoedb. school voor slechthorenden en spraakgebrekkigen E- 17 8141 16 663 286 621 gesubs. 124 n. gesubs. 4 v.g.l.o. CS ■go I Gezamenlijk aantal leerlingen. 7 610 15 727 18! 33 404 1 068 4 399! 8 982! 203' 404 4 602 9 386 8 117 18, 33 15 I. Algemeen overzicht omtrent de aantallen leerlingen der openbare uitgebreid en buitengewoon lager onderwijs en 18 527 2 176 3 008 6 341

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 489