41 Aantal leerlingen per klasse. 8 De percentages jongens en meisjes bij de gym nasia (en sinds 1942 ook bij de handelsdagsehool) wijken van bovenvermelde gemiddelden voor het dagonderwijs sterk af; bij een vergelijking van de verboudingscijfers, berekend voor de verschillende richtingen, blijkt het aantal meis jes bij de openbare gymnasia relatief steeds het grootst. Het kleinste percentage meisjes noteren tot en met 1943 de bijzondere gymnasia; in de beide laatste jaren doen zich bij de handels- dagschool nog lagere verboudingscijfers voor. I VL De klassebezetting voor alle richtingen en klassen te zamen (teldatum 15 Sept.) is, zowel in 1945 als in 1946, groter dan in de jaren daarvoor. In 1943 was de gemiddelde klassebezetting 21,9 leerling per klasse. In 1945 is deze toegenomen tot 23,om in 1946 nog iets op te lopen, en wel tot 23,3, een toeneming van gemiddeld 1,4 leerling. Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijzondere scholen, waar de klassebezet ting in 1946 t.o.v. 1943 voor de gymnasia toenam met 2,2 en voor de h.b.s.-en met 2,5 leerling, ter wijl voor de openbare gymnasia en h.b.s.-en de stijging onderscheidenlijk was 0,6 en 0,5 leerling per klasse. De openbare handelsdagsehool is de onderwijsinrichting, waar de gemiddelde klasse bezetting daalde met 0,8 leerling. II I VERSLAG VOORTGBZET ONDERWIJS. 15 Sept M. J. J. M. J. J. J. J. M. J. M. J. J. 35,7 15,- 00,0: OU,3 64,11 35,9 78,2 21,8’ 66,4 42,8 80,9 15 Sept. III. I. II. IV. V. VI. 19,9 15 Sept. I. II. III. IV. V. 15,8 26,6 21,1 17,8 1) 6e klasse alleen by de h.b.s. voor meisjescyfers voor deze klasse niet berekend wegens te kleine aantallen. Openbare gymnasia. 1926/’3O 1931/’35 1936/’4O 1941 1942 1943 1944 1945 1946 54,5 55,3 58,2 54,8 56,2 57,9 1930/’34 1935/’39 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 20,7 22,8 18,4 19,8 19,8 Openbare h. b. s.-en 20, - 21, - 20,- 13,1 23,- 21,7 18,3 18,9 18,5 15,3 18,2 18,3 19,8 18,9 Btjzondere gymnasia. Openbare handels- dagschool. Totaal dagonderwijs. 66,1 67,3 33,9 32,7 33,1 32,7 33.4 33,6 34,3 35,6 1930/’34 1935/'39 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1930/’34 1935/’39 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1930/’34 1935/’39 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1930/’34 1935/’39 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1930/’34 1935/’39 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 66,1 60,7 66,5 67,3 62,4 59,1 67,5 70,5 33,9 39,3 33,5 32,7 37,6 40,9 32,5 29,5 26,4 23,7 24,7 25,1 25,1 24,4 24,6 27,3 23,4 24,4 25,6 23,3 20,8 57,7 56,6 Bijzondere, bandels- avond- scholen. 0_ M. 24,5 24,3 22,5 42,3 43,4 21,5 22,7 19,7 22,5 18,8 21,6 20,3 16,9 17,5 25,8 19,2 18,1 18,8 20,2 20,9 19,4 18,4 19,5 19,1 12,8 15,2 15,5 16,7 14,1 14,7 17,8 16,3 36,8 34,3 35,8 38,3 18,2 20,7 20,4 20,5 20,9 19,3 22,9 23,9 21,2 23,2 22,7 23,6 23,2 22,5 25,4 23,1 20,6 22,4 22,3 21,1 21,7 21,9 45,5 44,7 41,8 45,2 43,8 42,1 17,6 14,9 15,3 11,7 62,5 57,1 60,- 64,2 66,2 66,5 14,3 17,8 18,4 17,4 18,3 17,1 Totaal avond onderwijs. 15,4 15,6 57,2 53,- 21,- 21,1 70,1 66,1 64,7 65,- 63,8 Bijzondere h. b. s.-en 29,9 33,9 35,3 35,- 36,2 14,4 14,6 15,9 14,- 15,7 13,3 69,9 71,7 72,6 Alle kl. tez. Openbare h.b.s. Bijzondere h.b.s- Alle inrichtingen te zamen. 25,3 25,5 21,7 25,7 23,2 19,3 19,8 25,- 24,- 21,4 22,4 19,- 18,3 64,3 59,- 63,2 65,7 64,2 61,7 64,- 65,6 36,- 34,4 22,1 21,5 21,7 23,1 23,9 21,6 22,- 23,4 24, - 25, - 22,2 25,2 22,4 18,3 20,3 23,9 23,- 23,3 25,- 23,3 13,- 13,7 23,4 19,- 20,3 21,7 21,4 17,- 18,7 18,8 18,9 18,5 16,4 18,7 19,- 16,6 18,6 17,5 20,6 19,6 16,8 13,1 14,2 15,- 14,9 14,4 14,- Alle kl. tez. 22,2 26,- 37,5 42,9 40,- 35,8 33,8 33,5 Gemiddeld aantal leerlingen c.q. per parallelklasse in de verschillende klassen. Openbare handels- dagschooh M. 21,7 21,1 19,- 19,3 22,7 25,5 23,4 26,1 26,1 27,1 23,2 23,2 20,9 23,7 23,6 18,3j 14,7 25,1 24,3 24,8 25,5 26,8 29,- 26,3 24,-] 22,8 21,4 Openbare gymnasia. gymnasia. M. Aantal jongens en meisjes in pCt. van het totaal aantal leerlingen. Gem. handels* avond scholen. J) M. 22,- 27,3 26,- 21,7 Gemiddeld aantal leerlingen c.q. per parallelklasse in de verschillende klassen. 47,-! 81,3; 18,7 61,-| 39,-1 63,5; 36,5 81,7 18,3! 64,4 I) Zie noot 3 en 4 op bladz. 15. 30,1 28,3 27,4! 66,9 71,8 28,2 67,3 74,3! 25,7 66,6 16,7 19,7 16,2 21,2 13,9 14,7 19,- 88,1 86,8 85,- 83,5 82,1 82,2 23,2 21,8 26,2; 24,9 26,8 23,6 21,- 27,4 24,6 23,6 22,2 25,9] 24,2 26.5 25,6! 23,7 27.5 26,- 26,9 25,8 26.6 24,6 27,8' 27,3 27.6 28,5 24.6 23,1 26,9! 26,4 21,- 25,- 21,5 16,6 21,8' 25,- 28,3 25,- 22,- 18,- 19,1 25,6 25,2 23,3 21,4 21,7 19,4 20,4 Byzondere M. 11,9’ 62,3 37,7 13,2] 65,8 34,2 65,4 34,6 16,5 66,5 33,5 17,9 66,- 34,- 17,8 64,3 35,7 19,1 63,2 36,8 63,3] 36.7 83,3 16,7 65,7 25,5 28,2 24,1 24,9 24,7] 23,4 22,8 23,8 22,5| 22,9 19,6 25,3 27,3 24.4 24,1 20,2 18,8 25.5 25,6 22,- 22,2 22,8: 27,-] 18,3 30,3 22,5 20,4 30,8; 23,6 22,2 29,7 19,8] 21,6 26,2 24,9 22,6 23,7! 23,2! 24,5 22,8] 22,- 21,2 45**,» £.0,** 66,0 25,2 24,7 24,7 23,9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 502