41 Is is 10 Over de gehele linie is, behalve bij de open bare h.b.s.-en in 1945 en bij de openbare gym nasia en handelsdagsehool in 1946, voor de jaren 1945 en 1946 t.o.v. 1943 een toeneming van het per centage der klassen met meer dan 20 leerlingen op te merken; het cijfer is, evenals in vorige jaren, bij de h.b.s.-en steeds hoger dan bij de bijzondere gymnasia, en bij de openbare gym nasia het laagst. Evenals in de jaren 1930/1939 is het percentage grote klassen in 1945 en 1946 bij de handelsdagsehool het hoogst. gen variëren de verhoudingen 41,7 pCt. Te vermelden is hierbij nog, dat het aantal klassen met meer dan 30 leerlingen in 1945 met 26 een hoogtepunt bereikte, hetgeen onderstaan de tabel doet zien. In 1946 is het aantal echter tot 5 terugge bracht. Voor de verschillende inrichtingen van onder wijs is de volgende samenvatting gemaakt van het aantal klassen met meer dan 20 leerlingen. van 30,7 tot VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Tijdstip. Vr. M. Tot. M. Totaal' 2 1940; 1941 1942 1943 1944 1945 1946 92,4 78,6 Aardrjjks- k linde. Handelsweten- schappen. Franse taal enz. Nederl. taal en handels- corresp. Staats inrichting. Engelse taal enz. Duitse taal enz. 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1945 1946 Aantal klassen in pCt. van bet totaal met meer dan 20 leerlingen. Aantal klassen met meer dan 30 leerlingen 2 18 2 w.o. bij bijzonder onderwijs. 2 9 14 16 8 13 11 12 11 10 4 8 3 1926/1930 1931/1935 1936 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1926/1930 1931/1935 1936/1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1926/1930 1931/1935 1936/1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1926/1930 1931/1935 1936/1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1926/1930 1931/1935 1936/1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1926/1930 1931/1935 1936/1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1926/1930 1931/1935 1936 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 37,2 41,6 6,6 8,2 9,1 9,3 8,3 7,8 2,7 2,2 5,9 5,3 3,1 3,6 4,2 3,7 4,2 3,4 19,6 18,9 19,4 18,5 15,4 18,9 4,- 1,6 3,1 2,- 34,7 33,4 3,2 1,3 21,6 22,5 31,4 30,4 28,9 32,5 31,2 28,1 2 9 14 16 8 13 11 19 11 10 6 26 5 7,- 7,5 7,3 8,9 8,4 9,1 9,7 8,8 29,8 34,1 5,- 7,5 8,6 7,8 6,3 7,1 20,- 19,4 7,8 5,8 7,- 6,8 4,8 5,3 20,- 20,- 6,9 5,5 6,4 6,1 5,2 6,1 6,4 5,3 2,8 3,4 4,- 3,7 3,6 3,5 7,4 5,6 i 20,5 20,7 21,4 20,5 19,4 20,8 33,7 31,8 i 35,7 1,4 0,3 11,8 11,7 21,1 20,8 21,5 20,1 19,4 20,2 17,5 20,3 20,8 20,8 20,3 21,6 54,8j44,l 62,5163,- 63,9 76,5 76,1 78,2 20,2 19,8 19,9 19,3 19,2 20,- 6,6 6,4 j 17,5 I 16,9 17,1 17,1 18,- 16,6 7,6 5,1 2,1 3,2 3,6 3,5 2.5 3,7 16,2 16,1 29,8 29,6 28,2 29,9 29,- 29,3 9,3 5,3 9,2 11,7 12,3 11,9 13,7 14,3 16,1 18,- 22,1 20,9 21,5 19,3 19,4 19,3 19,- 20,6 28,2 27,3 20,- 19,5 19,7 19,- 17,8 19,5 19,- 20,6 8,7 4,9 2,’- 1,6 15,- 18,7 18,9 18,4 17,- 19,3 15,6 15,1 31,3 30,9 29,4 31,3 29,3 30,5 17,4 18,4 27,1 27.7 26,1 27,2 28,4 27,7 7,3 7,4 8,2 10,5 9,7 10,2 12,9 10,7 5,2 4,6 15,8. 15,6 15,8 15,5 16,- 16,4 5,7 5,2 16,3 16,1 16,3 16,- 16,7 16,5 34,8 39,3 6,- 7,9 8,9 8,8 7,5 7,5 7,1 7,5 7,7 9,5 8,8 9,5 10,9 9,6 20,- 20,3 6,5 5,3 6,1 5,7 5,4 6,6 19,- 21,4 22,2 22,1 22, - 23, - 35,2 3,4 1,2 1,7 0,4 4,7 2,7 9,3 13,- 14,7 14,6 15,5 16,2 1,6 0,3 22,5 23,6 8,7 6,2 4,1 4,1 3,6 2,5 Bijzondere scholen. Vr. Aantal cursisten der handelsavondscholen. Aantal cursisten der handels- avondscholen (alle leerjaren te zamen) in pCt. van het totaal aantal cursisten van alle vakken te zarnen. Gemeentelijke scholen. Tot. 27,941,5 31,7 3,1 1,4 9,6 14,9 18,1 19,3 19,1 19,3 24,2 24,3 33,- 32,6 29,2 28.6 31,9 30,8 23,5 143,9 60,- 52,- 50,- 57,6 53,9 69,6 78,8 89,3 68,6 63,7 73,6 56,2 68,5 68,3 70,9 65,4 65,4 72,1 93,- 76,2 30,4 50,- 71,5 T5 tj Sc SS" ES E§ ®r-i a> T-< o e Openbare gymnasia '36,- 38,6 27,3 12,8 30,3 36,7 Bijzondere Isa o en ko sn ko c ca o Openbare h.b.s.-en Bijzondere Openbare handels- dagschool w.o. bij openbaar onderwijs. 26,- 26,4 8,8 7,- 6,3 5,3 4,6 4,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 504