i II I 41 I I I 15 M I I ff 15 b 12 scholen, want behoudens voor het onderdeel aardrijkskunde zijn alle geslaagden-cijfers voor het cursusjaar 1945—1946 hoger dan ooit tevoren, waarbij honderd procent geslaagden werd bereikt voor de vakken Franse en Engelse taal en handelscorrespondentie. Blijkens de indexcijfers is het aantal vrouwe lijke leerlingen relatief het sterkst toegenomen. Wat het aantal mannelijke leerlingen betreft is eerst in 19461947 de teruggang, die zich in voorgaande jaren t.o.v. 19261927 voordeed, ge heel ingelopen; voor de vrouwelijke leerlingen was dit reeds in 19451946 het geval. - 2) b b 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) b 2) b In 19451946 bedroeg het totaal aantal* leer lingen dezer instelling 710, hetgeen belangrijk hoger is dan in het cursusjaar 19421943, toen het aantal 529 bedroeg. De verhoudirigscijfers van het aantal leer lingen t.o.v. het cursusjaar 1926—1927 zijn; Ss SÉ É- ti u SÉ si 15 2) 2) In alle jaren, behalve in 1945, vormden de mannelijke leerlingen de meerderheid der schoolbevolking. In 1946 lopen de aantallen voor de beide geslachten niet veel uiteen. 2) 67,1 b 79,- b b VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. de handelsavondscholen. M. Vr. 90,2 92,8 s) 87,3 93,5 88,3 100,- 5) Qeen eindexamen gehouden. Cursussen aangevangen in Vr. M. 1926 t./m. 1930 55,1 44,9 48,4 1935 51,6 1931 45,3 54,7 1936 1940 45,8 54,2 1941 45,4 54,6 1942 1943 M. Vr. 45,6 54,4 1945 51,7 48,3 1946 K. 86,6 116,3 84,8 9ü,o |87,9 154,1 159,7 119,6 123,3 125,2 Aantal cursisten der handelsavondscholen, dat aan het einde van het schooljaar slaagde, in pCt van het aantal, dat examen deed. 119,5 120,6 94,8 97,6 90,6 121,6 144,2 92,6 87,5 86,7 87,5 85,8 98,- 92,6 92,9 90,4 93,5 100,- 91,7 100,- 90,8 93,5 96,8 82,1 62,5 92,3 78,9 92,1 92,6 82,8 100,- 87,5 Nederlandse taal en hand.corresp. Franse taal enz Duitse taal enz Engelse taal enz Handelswetenschappen Aardrijkskunde Staatsinrichting Stenografie Alle vakken te zamen 100,1 98,6 80,8 83,2 71,1 (cursus stopgezet) i I 183,8 1 I 193,8 83,2 75,9 77,8 92,8 84,1 83,6*) 84,7 5? 73,5 82,- 88,9 76,6 88,9 89,6 84,6 95,2 90,- Sr cS 94,7 100,- 100,- 92,3 95,- 100,- 100,- 93,3 96,4 88,9 80,- 61,5 77,8 93,3 85,2 81,5 84,6 83,7 79,6 85,5 78,3 78,6 89,1 82,4 73,8 55 2 74’7 90,5 87,5 87,- 91,5 92,4 85,- 87,- 88,5 85,- 90,9 96,2 91,7 80,- 66,- 81,6 i 80,6 85,6 87,7 85,8 78,6 78,6 78,6 78,6 b 98,1 85,4 S 90,9 85,7 83,9 2) 75,- 85,3 83,3 82,1 85,7 87,5 80, - 90,- 88,2 81, - 98,1 80,4 100,- 86,- 3 100,- b 73,- 75,7 77,1 2) 81,5 79,9 Indexcijfers (1926/1927 100). Totaal. Aantal mannelijke en vrouweiyke leerlingen in pCt. van het totaal aantal. 90,5 70,490,4 79,2 77,5 78,9 92,2 83,7 82,- 83,8 93,1 87,1 71,44) 79,7 86,2 Nederlandse taal en hand.corresp. Franse taal enz Duitse taal enz Engelse taal enz[81,6 Handelswetenschappen '83,6 Aardrijkskundej 2) Staatsinrichtingb Stenografie en machineschrijven 2) 1-- 83,5 I Niet berekend wegens te kleine aantallen of geen candidaten. Aantal geslaagden van Aantal leerlingen bij de aanvang der cursussen. Gemeentelijke Centrale School voor Machineschrijven. Alle vakken te zamen 1) Gemiddelde van 4 jaren. 4) Gemiddelde van 3 jaren. Gem. 1926/’27 t./m. 1930/’31 1931/’32 1935/’36 1936/’37 1940/’41 1941/1942 1942/1943. 1943/1944. 1944/1945. 1945/1946. 1946/1947. 82,4 90,8*) 75,1') 78,2 81,6 80,2 80,- 61,4b 83,7 78,9 Gemeentelijke scholen. 90,9 61,4') 75,9’) 70,4 85,1 68,- 75,8 Bijzondere scholen. 85,7*)'94,1 95,-b 89,-') 94,44) 78,5 77,8 81,9 2) 2) 84,5 :81,2 en 1944 97,5 78,8 81,3 86,4 84,5 Gemiddelde van 2 jaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 506