41 41 1 No. 14 15 I M. £25 87 I VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Aantal leerlingen der verschillende inrichtingen van voortgezet onderwijs. 16 Sept. 1942. Inrichtingen. Totaal. J. Totaal. J. Totaal. J. J. M. J. M. Totaal. M. J. M. J. i Totaal. J. M. 363 60 325 262 62 324 275 337 298 65 265 62 274 69 343 n n 317 321 73 335 341 129 470 110 394 272 94 366 262 275 55 330 284 264 323 59 1 308 1 393 2 152 3 753 2 445 1 249 2 283 1 171 3 454 1 969 1 044 3 013 2 049 1 119 3 168 3 694 2 302 1 409 3 711 88 42 49 98 135 105 117 112 134 302 302 164 164 145 145 362 362 406 446 450 450 500 500 446 532 532 4 335 210 125 129 71 71 127 126 112 128 114 145 191 256 120 143 51 194 65 25 95 270 73 343 351 280 84 364 279 88 367 267 84 303 109 412 372 128 500 10 202 185 205 138 178 24 20 12 126 10 152 152 160 12 11 124 95 6 7 1 326 2 445 »1 69 4 n 155 732 470 262 240 322 205 603 376 183 559 519 221 153 374 477 341 143 484 1 255 200 200 255 178 178 269 269 133 133 150 218 218 194 194 150 150 150 2 142 127 127 142 73 73 75 75 67 67 137 137 102 102 110 110 115 115 3 64 79 18 49 18 77 97 15 59 56 64 14 70 68 21 89 46 18 4 296 72 97 146 130 122 64 62 126 720 376 67 115 1 510 846 425 379 220 258 742 383 390 773 401 210 584 374 324 386 263 529 710 407 541 311 259 570 266 842 6 Van 1933 af toestand 16 October. 94 185 56 207 73 196 15 Sept. 1943. j Totaal. It Sept. 1926. 15 Sept. 1930. I M. 15 Sept. 1945. Totaal. 15 Sept. 1946. 5 6 7 8 9 1 2 3 4 Handelscnrsus voor jongens (met 4-j.c.) van de R.-K. Middenstandsvereniging „de Hanze” afd. ’s-Gravenhage, Bloemfonteinstraat 194 Middelbare Handelsavondschool voor meisjes (met 4-j.c.) v. d. St. Willibrordusver., Lyceumplein 33 Christelijke Handelsavondschool (met 4-j.c.), Populierstraat 109 Handelscnrsus voor de Middenstand (met 2-j.c.), Laan van Meerdervoort 57 4) Bijzondere inrichtingen te zamen Totaal avondonderwijs 1 189 3 422 235 267 367 966 106 150 177 135 153 229 254 221 139 174 203 201 296 137 420 1 813 64 92 84 31 44 48 188 298 80 57 196 114 97 42 78 51 1 609 5 235 552 1 391 293 346 305 170 218 251 188 298 277 239 3 626 235 338 219 213 204 106 192 397 410 234 425 907 250 270 130 108 119 235 159 220 74 201 251 178 120 206 259 170 167 150 300 150 150 295 603 133 50 59 93 45 57 57 74 183 195 82 76 136 141 110 78 79 77 353 124 250 341 208 187 196 255 219 65 336 356 257 159 252 185 221 320 142 222 347 186 162 171 8 137 162 127 77 90 95 3 085 6 768 169 630 1 362 331 220 324 244 305 431 244 191 309 3 683 196 263 273 417 390 73 336 485 318 487 279 347 274 380 425 275 203 270 352 244 262 69 66 391 789 1 016 2 301 184 160 15 99 94 81 87 350 49 85 71 598 1 201 367 277 428 422 84 380 539 156 228 219 374 297 351 439 350 277 535 297 65 351 727 404 420 286 208 239 333 343 189 245 283 89 125 265 89 95 62 77 295 127 140 107 88 59 426 457 109 404 547 148 208 203 375 303 301 410 295 343 294 281 506 292 213 324 l_40 2 392 4 675 304 628 403 418 222 282 111 163 365 205 285 177 248 303 353 183 81 103 140 155 350 87 95 57 75 307 175 187 24 127 135 134 49 72 74 459 978 397 469 135 403 544 353 300 130 175 214 290 500 339 372 272 305 378 307 113 2 318 4 287 404 394 133 354 215 275 121 328 189 146 271 311 223 177 59 M 96 1 122 2 166 157 166 26 78 304 106 110 157 39 55 59 61 93 3 440 6 453 404 506 200 574 372 441 147 328 301 98 121 155 252 381 468 284 270 395 304 2 629 4 678 150 472 490 456 257 338 118 358 214 114 95 113 182 274 271 248 203 110 265 193 229 26 105 291 136 150 146 60 114 101 3 955 7 123 260 737 490 584 450 567 144 358 349 169 144 164 318 424 417 426 291 308 317 150 491 273 402 126 568 473 361 220 94 122 125 179 296 280 280 291 114 324 1 492 2 901 223 290 33 159 165 167 107 173 48 119 343 50 48 45 151 4 431 8 142 265 749 496 692 159 568 618 361 354 144 170 170 338 461 447 387 464 162 443 343 5 6 7 8 9 10 11 IS 1 2 3 945 2 212 A. 157 385 187 104 131 141 55 49 51 181 I 325 152 144 2 939 5 241 1 2 3 134 599 203 839 482 74 308 199 790 B. Bijzondere 142 2 338 4 806 15 Sept. 1941. i Totaal. 2 140 4 556 2 392 4 837 138 547 1 106 74 61 72 59 84 111 244 49 1 267 152 j 3 563 7 017 398 Inrichtingen. 3) 406 181 174 20 8l R.-K. Gymnasium voor jongens, Oostduinlaan 50. Chr. Groot-Hertoglnnelaan 8 R.-K. Lyceum voor meisjes met h.b.s. met 6-j.c. en middelb. meisjesschool met 5-j.c., Lyceumplein 33 Het Nederlands Lyceum met h.b.s. met A- en B-afd., Willemstraat 40-40a Vrijzinnig Christelijk Lyceum, Parkweg 44 Het Haagsch Lyceum, Sophialaan 10 R.-K. h.b.s. voor jongens met 5-j.c. met A- en B-afd., Oostduinlaan 50 Chr. h.b.s. met 5-j.c. met A-en B-afd., Populierstr. 109 Bezuidenhout- n n n n n Ti seweg 40 H.b.s. met 5-j.c. met A- en B-afd. en handelsschool met 5-j.c., Sweelinckstraat 17 Bijzondere inrichtingen te zamen Totaal dagonderwijs 197 j 182 2 233 324 195 Gem. handelsavondschool met 4-j.c., Raamstraat 28 Beeklaan 445 Vermeerstr. 56 (tijd. Ferdinand-Bolstraat 130) „De-Gheijnstr.138 Openbare inrichtingen te zamen 1 171 2 342 Gemeentelijke Centrale School voor Machine- schrijven, Laan van Meerdervoort 57 8) Voor 1944 geen gegevens beschikbaar. Toehoorders niet inbegrepen. 1) Voor de wijzigingen in de inrichtingen (reorganisatie, opheffing en vestiging) wordt verwezen naar het Beschrijvend gedeelte van dit verslas en van voorafgaande jaren. 435 15 Sept. 1940. M. Openbare 120 150 110 254 516 III. Gemeentelijke Centrale 2 071 5 531 II. Avondonderwijs. 119 173 178 2 468 I 1 285 inrichtingen. 367 179 260 344 223 177 263 333 183 195 252 243 3 460 2 416 B. Bijzondere 235 208 1 105 3 497 2 354 I 7 191 Inrichtingen. 3) 44 77 62 I inrichtingen. 154 366 185 3 354 7 107 A. Openbare 107 143 148 341 Gymnasium, Laan van Meerdervoort 57 Lyceum, Stokroosplein 50 (tjjd. Vlierboomstr. 366) Bildersstraat 11 met h.b.s. met 5-j.c. met A- en B-afd. en handelsschool met 4-j.c., Fisherstraat 135 H.b.s. met 5-j.c. met A- en B-afd., 3eV.-d.-Boschstr.22 Valeriusstraat 124 met A-en B-afd., Beeklaan 445 Aronskelkweg 1 Nwe Duinweg 6-14. Raamstraat 28 voor meisjes met 6-j.c. en middelbare meisjesschool met 5-j.c.Stadhouderslaan 84 Handelsdagschool met4-j.c.,Waldeck-Pyrmontkade 5 Openbare inrichtingen te zamen 412 School voor Machineschrjjven. 248 1 529 542 3 681 i 1 850 293 Tot en met 1929 toestand 1 October; van 1930 af toestand 31 December. Van 1933 af toestand 15 October. 5) Aantal leerlingen van alle gedurende een schooljaar aangevangen cursussen. 15 Sept. 1935. M. Totaal. I. Dagonderwijs. 286 441 260

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 508