43 3 Een zeevaartkundige bibliotheek is practiseh niet aanwezig. Het is wenselijk, dat voor het aanschaffen van enkele technische werken en het nemen van een abonnement op enige tijd schriften op nautisch gebied, de nodige mid delen ter beschikking worden gesteld. De schoolplaats is grotendeels bestraat. Deze bestrating echter vertoont hier en daar kuilen. De omheining 'wordt gevormd door een zwaar ijzeren hekwerk; dit is sterk geroest en moet nodig gebikt en geverfd worden. De toegangs hekken moeten voorts van nieuwe platen worden voorzien. In het tuingedeelte liggen de zware onder delen van de Gedenknaald van de Boulevard. Dit tuingedeelte zou door een beplanting een fleuriger aanzien kunnen krijgen. Aldus vastgesteld door de Commissie van Toezicht op de Visserij school en de Zeevaart school te Scheveningen, de 14de Mei 1947. G. J. VERWIJNEN, voorzitter. A. BURIKS, secretaris. De heer B. Holthuis heeft om gezondheids redenen ontslag genomen als lid van de Com missie. In zijn vergadering van 21 October 1946 heeft de Gemeenteraad deze mededeling voor kennisgeving aangenomen en de heer Holthuis dank betuigd voor de door hem in deze functie bewezen diensten. Aan het eind van het jaar bestond de Com missie uit de heren: G. J. Verwijnen, voorzitter, J. N. Egmond, B. J. Jansen, leden, en Dr. Mr. A. Buriks, secretaris. (1 vacature.) VERSLAG VISSERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL. Schoolplaats en tuin. Commissie van Toezicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 513