44 BIJLAGE. III. 5 De Letterkundige Verzameling. R. Blijstra te Amsterdam, Mr. L. de Bourbon te Helmond, mevr. Rie Cramer te Laren, C. C. S. Crone te Amsterdam, mevr. S. DelpratVeth te Amsterdam, Dr. J. G. M. Gerhardt te Kampen, mej. Ida J. M. Gerhardt, G. H. ’s-Gravesande, A. den Hertog, mej. H. A. Heyermans te Rot terdam, Aug. Heyting, A. J. van Huffel, M. A. de Jong te Blaricum, mevr. J. KalmijnSpie renburg te Utrecht, Mr. A. F. Kamp te Bergen, Jules de Leeuw, W. F. Lenglet, mej. Clara Len nart te Utrecht, H. J. J. Maas te Eindhoven, Herman de Man te Eindhoven, mevr. M. Mees Verwey te Santpoort, Jan Mens, Dr. Jacob ter Meulen, M. Mok te Blaricum, mevr. J. H. Mou- lijnHaitsma Mulier, D. V. Nijland te Wasse naar, Jhr. Mr. J. J. van de Poll te Utrecht, J. J. Poortman, S. J. Robitsch, Prof. Mr. H. J. Schel- tema te Groningen, mevr. J. M. SelligerElout te Nijmegen, mevr. Anke Servaes, W. P. L. Spruit te Eindhoven, Peter van Steen te Am sterdam, N. Tergast, J. G. Toonder te Amster dam, R. Valkhoff te Alkmaar, Adriaan v. d. Veen, S. Vestdijk te Doorn, Ab. Visser te Bus- sum, mevr. M. van VreedenburchSchotel te Laren, mevr. H. WolfCats te Amsterdam, Evert Zandstra te Bennekom. van Bijsterveld, mevr. CollardKeyzer, D. W. Dettmeyer, C. A. M. Diepenhorst, Th. M. Dresmé, W. den Duik Jaczn., P. F. Duynstee, mevr. FeithSchorer, Dr. H. E. van Gelder, C. J. de Gilde, G. Halwasse, J. W. van Hagen, R. K. O. Hamann, A. C. Baron van Heerdt, E. Helbers te Gouda, P. J. F. van den Heuvel, J. H. van der Heyde, C. Hofman, mevr. C. M. de Kanter Heuff, S. A. de Kievit, mevr. B. L. Kistvan Voorthuyzen, W. F. Koelé, E. L. de Kok, mevr. KossmannKliver, Dr. H. J. Koster, Mr. J. H. de Mol van Otterloo, H. J. Mollen, Dr. F. L. van Muiswinkel, K. J. Nieukerke, mej. J. M. B. Nij land, mevr. W. A. C. ParéStruick, W. J. v. d. Pool te Voorburg, Ed. Rensburg, S. J. Robitsch, mevr. RoelofsReeser te Voorburg, mej. C. Roe- lofsz, A. Rood, C. A. Sachse te Voorburg, W. Schurman, J. ten Stade Brink, J. J. Tinkelen- berg, Dr. E. J. Tobi, W. Wagenaar, J. v. d. Woude, mej. M. J. de Zaayer, J W. van Zwieten, J. van Zwijndregt. OPGAVE VAN DE PERSONEN, VAN WIE DE ARCHIEFVERZAMELINGEN GEDURENDE HET JAAR 1946 GESCHENKEN HEBBEN ONTVANGEN. II. De Historisch-Topografische Prentenverzameling. Gemeente-arehivarissen van Rotterdam en Utrecht, directeuren van het Gasbedrijf en de Plaatselijke Telefoondienst, administrateur der Gemeenteziekenhuizen, bestuur van de vereni ging Die Haghe, J. Beek, Dr. Ir. B. Bölger, mevr. Borghols—Peel, H. P. Bremmer, mevr. W. H. BrevetBerdenis van Berlekom, J. F. I. De Historisch-Topografische Bibliotheek en de Oorlogsverzameling. Gemeente-arehivarissen van Haarlem en Utrecht, directeuren van de Kon. Schouwburg, de Dienst der Gemeentewerken, de Reinigings dienst, het Gasbedrijf, Historische Verzameling der Universiteit van Amsterdam, Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, intendant van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Centraal Bureau van de N.V. Exploitatie Mij* Scheveningen, directeur van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Provinciale Bibliotheek van Zeeland, regenten van het R.K. Wees- en Oudeliedenhuis, bestuur van de Vere niging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse, N.V. Drukkerij en Uitgeverij J. H. de Bussy te Amsterdam, Stempels Druk kerij en Kantoorboekhandel, Personeelsvereni ging van Maatschappelijk Hulpbetoon, W. J. Bastiaan, Mr. J. Belonje te Alkmaar, mej. C. de Bergh te Londen, Ir. J. Blommendaal te Arn hem, Mr. Dr. J. J. Boasson, H. Bonsma, W. Campagne, M. Dykhoffz, J. C. G. van Evert, Dr. H. E. van Gelder, G. Halwasse, H. J. Hanselaar, mej. E. van Harencarspel, Aug. Heyting, Mr. F. L. Kleyn, W. F. Koelé, Mr. S. J. R. de Mon- chy, Mr. H. W. J. Muller, K. E. Oudendijk, H. Piek, W. J. v. d. Pool te Voorburg, S. J. Robitsch, mej. I. Sauerbier, M. C. Sigal te Vlaar- dingen, J. J. Slierendreeht, Prof. Dr. Ir. I). F. Slothouwer, J. H. Swjjser, mej. S. Ph. Vollgraff, Th. J. de Vries, J. E. van der Wielen, J. van de Wijngaard. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 518