45 JL M. AANWINSTEN. Mu- 4 van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te ’s-Gravenhage; Mondriaan- tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Am sterdam; Oosterse tapijten, in het Rijksmuseum te Amsterdam; Cornells Troost en zijn tijd, in Museum Boymans te Rotterdam; 1800heden, in het Stedelijk Museum te Amsterdam; Numisma tische tentoonstelling, in het Rijksmuseum te Amsterdam; tentoonstelling, georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen te ’s-Gravenhage, in- Amsterdam; Kathe Kollwitz, in Arti et Amicitiae te Am sterdam; het Engelse en Amerikaanse boek, in de Ridderzaal te ’s-Gravenhage; Moderne Neder landse Schilderkunst, te Parijs. Aula. Op Zondagochtenden en Woensdagavonden werd de aula afgestaan voor Godsdienstoefenin gen vanwege de Duinoordkerk. De aula werd verhuurd aan een aantal instel lingen en particulieren voor bijeenkomsten e.d., merendeels van culturele aard. c. Prenten. Aankopen. H. Levigne, 22 prenten. Ets en aquatint: „Waanzin”, „De laatste groep”, „Haat en nijd” (2 st.), „De vlucht”, „Groteske figuren”, „Twee vissersvrouwen”, „De zwarte vlag”, - Aankopen. A. G. Bilders, „Landschap met vee”, olieverf; H. Kamerlingh Onnes, „Twee kranen”, olieverf, „Bloemstuk”, olieverf; Kamerlingh Onnes, „Het bruidje”, olieverf; Piet Wiegman, „Stilleven met ketel en kruis beeld”, olieverf; Suze Robertson, „De spinster”, olieverf; H. Chabot, „De gewonde”, olieverf (met steun van het Ministerie van O.. K. W.); Jan van Heel. „Parijs stadsgezicht”, olieverf; A. Volders, „Avondlandschap”, olieverf; M. Schipper, „Compositie” (kaarten), olieverf; W. de Zwart, „Scheepjes in de vaart”, olieverf.* b. Aquarellen en tekeningen. Geschenken. De heer W. van Wijngaarde te Duren: H. Frauenfelder, „Zelfportret”, potlood tekening. De heer A. Vies te Brussel: W. Maris, „Kippen op erf”, gea« .larelleerde tekening. Le gaat Dr. H. P. N. Muller te b’-Giavenhage: J. Toorop, „Dainesportret”, Oostindische inkt-teke- ning. Rijnlandhuis te Leiden: Th. Colenbrander, ..Toegang kelder en trapje Stadhuis Leiden”, pentekening. Bruiklenen. Mej. C. M. van Beek te ’s-Gra venhage: W. Roelofs, „Jager met hond in bos”, sepia-tekening; W. de Zwart, „Bruine koe met boer en boerinnetje”, aquarel. Stichting Neder lands Kunstbezit: J. H. Weissenbrueh-Kenne- merland, „Gezicht op Haarlem”, aquarel. Aankopen. W. J. Troostwijk, „Herder met vee”, tekening: W. J. J. Nuyen, „Philemon”, sepia-tekening; Dirk Nijland, „Oude schoenen”, tekening; Leo Gestel, „Belgische vluchtelingen”, houtskool-krijt, „Landschap Mallórca”, pastel; Joh. Vreugdenhil, „Paddestoelen”, pentekening, „Plantenstudie”, Codialum bybridum, tekening in waterverfkleur, „Plantenstudie” (uitgebloeid), tekening in waterverfkleur, „Plantenstudie”, Abritilum bybridum, tekening in waterverf kleur; W. Minderman, „Voorjaar”, potloodteke ning, „Veere Juli 1946”, potloodtekening, „Wa terparty Juli ’46”, potloodtekening, „Veere Juli ’46”, potloodtekening; W. Sinemus, „2 composi ties”, zwart-rood krijt; Jan van Heel, „Rue des mauvais garqons”, aquarel; H. M. v. d. Spoel, „Beeldengroep en glazen karaf”, gouache; W. Valk, „Naaktstudies”, liggend, rood krijt, „Naaktstudies”, staand, zwart krijt; A. Volders, „Ruïne”, zwart krijt, „Tuin”, lood krijt, „Bos schage”, zwart krijt, „Avondlandschap”, zwart krijt, „Meisjesportret”, bruin krijt, „Boom”, zwart krijt; R. J. Draijer, „Bloemen”, penteke ning. Afdeling Moderne Kunst. a. S c h i 1 d e r ij e n. Geschenken. Vereniging van Haagse seumvrienden te ’s-Gravenhage: Albert Roelofs, „Vrouwenfiguur”, olieverf. De heer A. Vies te Brussel: M. Maris, „Negerkop”, olieverf. Legaat mevr. J. M. Kramer-Boek te Delft: M. Kramer, „Maanlandschap”, olieverf, „Maanlandschap”, olieverf; P. Arntzenius, „Portret M. Kramer”, olieverf. Mevr. S. Eckhart-Bisschop te ’s-Gra venhage: Suze Robertson, „Groentestilleven”, olieverf. Mej. M. Th. E. Patijn, Mr. J. A. N. Patyn en erfgenamen van D. W. H. Patijn te ’s-Gravenhage: J. Israëls, „Portret van Mr. Ja cob Gerard Patijn, burgemeester”, olieverf. Legaat A. W. Volz te ’s-Gravenhage: M. Maris, „Meisjeskopje”, olieverf. Dames J. J. Kramer en E. V. Kramer te ’s-Gravenhage: A. H. Bakker Korff, „Le malade imaginaire”, olieverf, „Le Tartuffe”, olieverf; E. van Heemskerck van Beest, „Zeegezicht 1892”, olieverf. Legaat mej. A. Bleuland van Oordt te ’s-Gravenhage: A. Bleuland van Oordt, „Negerkop”, olieverf. Bruiklenen. De heer C. E. Zubli te ’s-Graven hage: M. v. d. Maarel, „Vrouwenportret”, olie verf. De Stichting Nederlands Kunstbezit: Jacob Maris, „Het Snoepstertje”, olieverf (pa neel), „Twee hengelaars”, olieverf (paneel); Matthijs Maris, „Voor het naar school gaan”, olieverf (paneel); Willem Maris, „Drie koeien in weide”, olieverf, „Weide met koeien”, olieverf (paneel); J. H. Weissenbruch, „Panorama”, olie verf. VERSLAG VAX DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 522