45 5 Kunsthistorische Bibliotheek. Geschenken. De heer G. B. F. Jansen te ’s-G ravenha ge: 20 Jaargangen „Kunstkroniek”, 1840—1860. „Rust”, „Kerstmis 1944”; ets: „De dansenden”, „De eenzamen”, „De ijdelheid, zotheid en schraapzucht”, „Russisch sprookje”, „De 10 Me laatsen” (2 st.), „Het document” (2 st.), „De terugkéer”, „De daklozen”, „St. Maartenfeest”, „Het lot van Aken”. Ap Sok, gravures: „De Maas”, „Landschap bij Habs”; Jean Paul, gra vures: „L’aube”, „Portrait anonyme”, „Apothéo se”, „Rappel”, „L’Heure solemnelle”; Enno Brokke, etsen: „Gebroken kop”, „Boom met die renkoppen”, „Paarden aan het strand”, „Kalf jes”, „Dieren en dansen”; W. Noordhoek, etsen; „Roosjes”, „Boompjes”, „Ruïne”, „Landschap”, „Plasmolen”, „Mais”, „Vetplant”, „Irissen”, „Landschap Overhage”; Cantrée, „Jaaske met zijn fluitje”, gekleurde prenten. Afdeling Oude Kunstnijverheid. Geschenken. Vereniging van Haagse Mu- seumvrienden te ’s-Gravenhage: 1 Kiangnan- Tingvaas (ter gelegenheid van het 25-jarig- ambtsjubileum van Dr. G. Knuttel Wzn.); Mr. Ed. Philips te ’s-Gravenhage: twee 16e eeuwse Italiaanse borden Montelupo (ter gelegenheid van de herdenking der bevrijding van Neder land en tevens ter gelegenheid van het op 16 Mei 1946 gesloten Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord); Mr. D. J. Hulshoff Pol te ’s-Graven hage: 1 Hindoe-Javaans beeld van Andeciet, de Godheid Gane<?a, 10e eeuw. Legaat Dr. H. P. N. Müller te ’s-Gravenhage: 2 Koreaanse kastjes, 1 buffet met koperbeslag (1805), 1 zilveren blad met inscriptie, 1 Siamese trekpot, 2 stel castag netten, 1 Biedermeier tafel en bankje, 1 blauw Chinees bord, 2 Romeinse flesjes, 1 pijpenstan- daard, 2 houten engelenkopjes, 1 koperen ketel, 1 koperen koffiekan, 1 muziekinstrument (schild pad met stok), 1 bont gekleurd vaasje, diverse Oosterse doeken, catalogussen van kunstveilin gen, 1 geborduurd vuurscherm, 1 glazen sier- vaasje XlXe eeuw, 1 houten engel, wit, XVIIIe eeuw. 6 stoelen. Mevr, de Wed. S. Alberge te ’s-Gravenhage: 2 gesneden notenhouten panelen Louis XIV (ter gedachtenis aan haar overleden echtgenoot). Mevr. Jeanette Walen-Froger te ’s-Gravenhage: enige Indische Conipagnie-meu- belen, 17e eeuw, t.w. een bank, leuningstoel, twee rechte stoelen en een Chinese rechte stoel, ivoor ingelegd, 18e eeuw. De heer en mevrouw Prof. Mr. G. W. J. Bruins te Wassenaar: 1 wit ijzeren wieg, laatste kwart 19e eeuw, 1 toiletspiegel met ladenkast, 19e eeuw. Mr. J. G. Huyser te ’s-Gra- vanhage: 1 Hindoe-Javaanse bronzen tempel- schel met handvat, versierd met vier koppen, 2 zilveren met niëllo versierde buikplaten uit de Padangse Bovenlanden, 3 gedreven zilveren vaasjes uit Java, 1 Chinese Koningsblauwe vaas, met zilver gemonteerd, 1 Oud-Javaanse drietand (trisoela), versierd met goud-incrustatie, op hou ten voetstuk, 1 Oud-Javaans geel koperen, ge ciseleerde kendi, 1 ronde Palembangse lakdoos, met deksel, 2 Dajak ikat-kleedjes. Dames J. J. Kramer en E. V. Kramer te ’s-Gravenhage: 1 porseleinen theeservies van Anspach, 6 porcelei- nen kopjes en schotels (Amstel). Mevr. G. W. Enger-van Eek te ’s-Gravenhage: 3 fraaie blauwe Chinese borden K’ang Hai. Dr. W. C. H. Baron van Vredenburch: enige gebruiksvoor werpen. Bruikleen. Stichting Nederlands Kunstbezit: 2 Wolf-glazen. Aankopen. 1 botervloot (Leeds), 1 bijbel met band voorzien van zilverbeslag van Leblon, 1 tinnen kardinaalsbord, 2 tinnen kannetjes, 2 tinnen kardinaalsborden, 1 antieke bronzen gong uit Broeneï, 3 antieke Kroë-weefsels. Muziekhistorische afdeling. Bibliotheek. Geschenken; Legaat Dr. E. F. Kossmann te ’s-Gravenhage: Weygand en Comp. 5 mappen (ieder van ca. 45 st.), Correspondence musicale, 48 mappen (idem), Musée Comique la Haye van Lier frères 1838/’39 (1 grote portefeuille), F. J. Weygand Sr. 2 mappen (ieder ca. 45 st.), Haagse Muziekuitgevers 6 mappen (ieder van ca. 35 st.), F. G. Weygand Jr. en Beuster 2 mappen (ieder van ca. 45 st.); Correspondance musicale: G. Ros sini, le comte Ory, opéra en 2 actes, 1 band, G. Meyerbeer, Robert le Diable, opéra en 5 actes, 1 band, G. Verdi, Jerusalem, opéra en 4 actes, 1 band, G. Rossini, Moise, opéra en 4 actes, 1 band, G. Meyerbeer, Les Hugenots, opéra en 5 actes, 1 band, F. Halévy, La Fée aux Roses, opéra comique en 5 actes, 1 band, G. Meyerbeer, l’Etoile du Nord, opéra en 3 actes, 1 band, G. Meyerbeer, Le Prophéte, opéra en 5 actes, 1 band, W. A. Mozart, Don Juan, opéra, 1 band, F. Halévy, Le juif errant, opéra en 5 actes, 1 band, G. Donizetti, La Favorite, opéra en 4 actes, 1 band, Fr. Hünten, handleiding bij het onder wijs in het klavierspel (Weygand), 1 band, 1 d. Moderne Kunstnijverheid. Geschenk1. G. J. W. Rueb, ’s-Graven- hage: Mej. F. Vallaint, Glazuren beeld, Schild pad. Aankopen. Th. v. d. Nahmer, „Vrouwenfi guur”, terra cotta; Grades van Eden, „Vrouwen figuur in avondjapon”, terra cotta; A. Termote, „Jongenskop”, brons. VERSLAG VAN HE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 523