45 I. Bezoek. De directrice van de Dienst 1 Aangezien pas eind December 1946 de Ge- meenterekening over het dienstjaar 1945 kon worden afgesloten, is aan het einde van dit ver slag, behalve de exploitatierekening over 1946, ook nog de exploitatierekening over 1945 opge nomen. voor Schone Kunsten, J. V. C. HEFTING. i f de I i VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. ONTVANGSTEN. UITGAVEN. 481,67 f van 10.000,— de f 544,50 n f 22.829,25 f 22.829,25 Museum Bredius, Prinsegracht. 1945 1916 1945 1‘UG 665 2 924 2) Totaal 13 977 27 159 801 1 286 eert de Nederl. Schilders van de 14 778 28 445 Museum Stadhouderslaan. Algeheel totaal 1945. 1946. Exploitatierekening 1945. n n 1.000,— 142,36 1 274(1 9 7791 Afdeling Moderne Kunst: Schilderijen Prentenkabinet Afdeling Oude Kunstnijverheid Afdeling Moderne Kunstnijverheid Muziekhistorische afdeling 198 317 196 40 31 19 i) Tentoonstelling D 1 3.054.25 3.925,— Januari Februari. Maart. April Mei Juni Juli Augustus September October November December 6 883 3) 8 142 4) 11 469 5) 10.427,50 233,22 16 979,25 2.410,— 900, - 2.540,— 29 94 17 23 19 104 265 384 199 58 41 53 4) Tentoonstelling „Gerijpte Kunst” en „Rik Wouters”. 5) „Rik Wouters” en „Den Haag bouwt op”. r>) Gesloten t./m. 0 Juli 1945. Geldmiddelen voor aankoop. „Den Haag 19 eeeuw”. „Franse Kunst in Den Haag". „Gerijpte Kunst”. Saldo per 1 Januari 1946 Ter beschikking gesteld ten laste begroting 1945, volgnr. 692 IBq Ter beschikking gesteld ten laste van begroting 1946, volgnr. 691 IBq Opbrengst verkoop schilderijen Gemeentelijk Assurantiefonds, schade- uitkering Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen, bijdrage aankoop schilderij II. Chabot Nadelig saldo I n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 525