45 9 f. f- VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Exploitatie-rekening 1946. toegangs- I. Gemeentemuseum. a. f 128,60 A. b. 785,80 B. 1? ’tentoonstellingen c. en 1 973,10 i. 235,17 Saldo C. 60,— b. 2 500,— c. cl. n Museum Bredins. II. A. 5.542,92 Totaal Totaal f 223.405,45 u. V. j- 1.134,51 25.000,— 227,67 642,23 100,51 190,99 194,14 /i. 29.046,58 9.190,80 2.533,52 13.814,69 525,64 1.766,20 1.020,06 830,52 51,45 832,58 840,60 71,30 7,48 195.603,36 650,95 3.870,— 16.290,58 3.575,— 1.916,34 2.549,61 1.184,38 2.163.41 914,40 oaa .>9 l. ni n. o. cl. e. 2.207,05 1.426’27 2.117,59 s. 27,60 210,— 2.028,39 (I- a. b. c. cl. e. 9- h. Personeelsuitgaven B Zakelijke uitgaven: a. Telefoon b. Dienstkleding Opbrengst prentbriefkaarten (f 15,46 werd aangewend tot aflossing van het verleende crediet; f 219,71 werd aan- gewend voor betaling van de over het I verleende crediet verschuldigde rente). j Opbrengst wegens verkoop van bewijzen Opbrengst wegens verkoop van catalo gussen enz Opbrengst van lezingen Opbrengst van concerten Opbrengst huur inventaris paviljoen Ge- meeijtemuseum Opbrengst verhuur aula Gemeentemuseum Terugboeking van wedden en sociale lasten van elders tewerkgestelde ambte naren Terugontvangst bewakingskosten Verschillende ontvangsten f 110.595,39 Personeelsuitgaven Zakelijke uitgaven Kantoorbehoeften Telefoon Reis- en verblijfkosten Drukwerken Propaganda Onderhoud gebouw Dienstkleding Onderhoud en aanschaffing van meu belen en stoffering Kosten verwarming, verlichting en duinwater Dagelijks schoonhouden Onderhoud van de museumtpin en de tuin van het perceel Nassau Zuilensteinstraat Meubelen (vitrines en encadrementen Hit?,oiling tkunstvoorwerpen Bibliotheek Verzekering „AH Risks” diverse bruik lenen p. Aankoop kunstvoorwerpen Voor het organiseren van tentoon stellingen en lezingen Voor het houden van concerten Muziekmuseum en bibliotheek t. Bewaking gebouw Stadhouderslaan en Nassau-Zuilensteinstraat Assurantie terugkeer kunstwerken Verschillende kleine uitgaven Bijdragen Steun ten bate van zaken van weten schappelijk of kunstbelang Bijdrage van de Gemeente te storten in het Fonds voor de Verzameling viïh Kunst en Wetenschap Storting in het fonds van de ont vangsten van het museum Storting aankoopfonds c. Onderhoud gebouw cl. Onderhoud en aanschaffing meubelen en stoffering e. Dagelijks schoonhouden Verwarming, verlichting en duinwater q. Onderhoud tuin h. Verschillende kleine uitgaven f 223.405,45

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 527