46 V de en 4 In 1946 werden door de N.V. „Het Residentie Toneel’’ 7 Gemeentelijke volksvoorstellingen ^gegeven, t.w. 17 en 18 Januari „Hamlet”, 14 1-ïbruari „Nachtvlucht”, 14 en 15 Maart „Win teravondsprookje”, 5 April „De wolven”, 31 Mei „De man, die kwam dineren”, en door de Haag- sche .Kunststichting „Het Residentie Toneel” 4 Gemeentelijke volksvoorstellingen, t.wr. 4 Octo ber „Het onstuimige hart”, 8, 14 en 22 November „Pygmalion”, waarvan de tw-ee laatste werden gegeven voor de leden van het Haagsch Insti tuut voor Volksontwikkeling. Hierna volgen de bedrijfsrekening balans. De directeur van de Koninklijke Schouwburg, J. H. CARPENTIER ALTING. VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG. Naam van hel stuk. Auteur. Zaalhuur. f f f n n 5 299 f 13 3.597,30 f 875,40 Recapitulatie. 1 i Naam van het gezelschap. Zaalhuur. 53.223,80 161 86 087 f 193.540,59 f f 12.448,40 n W 217 673 422 f 493.785,39 f 137.543,15 f 32.510,— O i Roodkapje. Vrouw Holle. De gelaarsde Kat. Het geheim van de waterput. Papanjana’s toverfluit. De Parelprins. Sneeuwrwitje. Het Ganzenhoedstertje. Wilma Frijling. Dini Rikkers. Max GümbelSeiling. .Dini Rikkers. Aantal bezoekers. Aantal bezoekers. n 1 125 761 Netto recette. n n r» 1.471,31 883,91 n n r> n n n n w n n n Beepreek- gelden. o 1 2 2 2 1 1 2 Kinder-Toneelvoorst^|lingen. Dini Rikkers. Max GümbelSeiling. n n n n 840 361 779 1433 Netto recette. 48 794 21 477 21 191 4 412 7 534 2 267 779 2 166 2 235 3 456 6 254 5 722 5 299 86 46 58 8 10 3 1 3 3 6 14 10 13 Aantal I voo- - stellingen. 550,— 275,— 550,— 550,— 572,30 275,— 275,— 550,— 156,90 79,- 100,— 100,— 128,80 49,80 78,90 182,— 1.843,70 440,65 886,31 1.921,30 29.523.86 14.239,01 17.134,67 2.751.90 3.943,89 1.190,85 450,— 1.350.— 825,— 2.081.22 4.316,80 2.914,85 3.597,30 7.330,60 3.106,40 3.389,70 678,60 1.234,60 361.50 153,80 463,— 150,— 536,50 1.014,40 767,10 875,40 Bespreek- gelden. N.V. Het Residentie Toneel Haagse Kunststichting „Het Residentie Toneel” Stichting Amsterdams-Rotterdams Toneel Toneelgroep „Comedia” Zuid-Nederlands Toneel Charlotte Kohier Ruys-Ensemble Alliance Francaise British Art Theatre Schoolvoorstellingen Dansuitvoeringen Diversen Amateur-Toneelvoorstellingen Kinder-Toneelvoorstellingen 113.363,53 51.301,93 50.075.99 10.222,09 17.959,26 5439,— 2.775.65 9.084,34 2.344.10 7.726,04 13.630,84 8.874,85 7.447.18 Aautal voor stellingen. 7.447,18 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 531