47 Speelweide aan de Anna-Bijnslaan: De speelplaatsen der scholen aan de De-Vlie- gerstraat en de Zaanstraat werden hiervoor bestemd. Gedurende deze openstelling bezochten onderscheidenlijk 1 <501 en 1000 of in totaal 2 501 kinderen deze speelplaatsen. Gemiddeld per dag was het aantal kinderen onderscheidenlijk 58 en 46. Burgemeester en Wethouders hebben mach tiging verleend tot het tijdens de zomervacantie openstellen van slechts twee schoolspeelplaat sen, zulks in verband met de vordering van vele schoolgebouwen. De volgende staten geven een overzicht van het bezoek der kinderen aan de terreinen. Van 1 April t./m. werkdagen van 912 uur 30 September 1946: en van 1318 uur. VERSLAG STICHTING HAAGSCHB SPORT- EN SPEELTERREINEN. Schoolspeelplaatsen. Speelterreinen. Sepl. Juni. Juli. April. Mei. 26 450 243 640 Totaal Speelterreinen. April. I Mei. Juni. Sept. 4 L Beljerestraat Capadosestraat Carel Reinierszkade Gaslaan Schimmelweg Scholetraat Seinpoststraat Vermeeretraat 455 570 355 261 303 7 748 7 075 6 230 4 420 6 113 308 331 283 179 253 2 965 6 573 41 521 7 383 7 910 6 515 4 115 6 060 320 274 257 160 263 213 205 229 167 185 77 238 8 633 7 125 6 685 4 315 6 844 161 239 177 114 186 68 210 5 108 4 923 5 735 4 166 4 817 1 630 4 825 43 932 41 536 38 290 25 798 35 697 16 885 41 502 11 363 9 253 8 875 6 272 7 575 4 648 9 927 57 913 323 295 239 177 245 1 992 Ji 954 32 695 124 274 99 266 1. 2. •3. 4. 5. 6. 7. 8. Aantal kinderen, dat in onderstaande maanden de speelterreinen bezocht (verkregen door samenteliing van de gemiddelde aantallen op de speeldagen). Aug. 186 397 L Beijersstraat 2. Capadosestraat 3. Carel-Reinierszkade 4. Gaslaan 5. Sehimmelweg 6. Scholstraat 7. Seinpoststraat 8. Vermeerstraat. Totaalr 3 697 5 250 4 250 2 510 4 288 Bezoek aan de speelterreinen en speeltuinen enz. Gemiddeld aantal kinderen, dat in onderstaande maanden per speeldag de spoelteer, bezocht. Juli, i Aug. Totaal. 2 670 6 916 43 188 2 980 7 307 j 41 873 124 304 1 7O7j 1 7»B 1 680,1 314

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 537