i I I I 1 j V - .1 1 «t ■- fl 31 60 50 38 40, 41 6 39 l - I Biz. 35 4, 5 22 23 30 23 Vuurwapenwet Wachtgeldregelingen (Subsidieëring part.-). Wasserij (Coöperatieve-) Waterstaat Waterverversing Wederopbouwplan Wegen Werklieden (Gemeente-) Werkloosheidsbestrijding Werklozensteun, -zorg, -ontwikkeling Wethouders Willem Kloos-fonds Winkelpersoneel (School tot opleiding van-) Winkelsluiting Woningen (Gemeente- en verenigings woningen). Woningregister (Vernieuwing-) Woningtekort Woonverordening (Bouw- en-) Woonwagens en -schepen Wijkverplegingen44 t./m. 48 Zedelijkheid (Openbare orde, veiligheid en-) 24 t./m. 30 Zeebaden Zeevaartschool (Visserijschool en Zenuwpatiënten (Zorg v. krankzinnigen en-) Zenuwpatiënten (Verpleging van- voor rekening van de Gemeente) Ziekenhuizen Ziekenverplegingen Ziekte onder het Gemeentepersoneel Ziekten (Besmettelijke-) Ziekten (Besmettelijke vee-) Zuigelingen- en kleuterzorg Zuivering v. h. Gemeentepersoneel Zweminrichtingen (Bad- en-) Zwervers (Zorg voor-) Verkeersongevallenstatistiek Verkiezingen (Gemeenteraad) Verkiezingswerkzaainheden Verkoop van gebouwen en grond Verloskundigen (vroedvrouwen) Verpachting van Gem.-eigendommen Verpleging van krankzinnigen en zenuwpatiënten voor rekening der Gemeente Vertrek uit de Gemeente Verwaarloosden (Zorg voor-) Vestiging in de Gemeente Visserij en scheepvaart Visserijschool en Zeevaartschool Vluchtelingen (Zorg voor geëvaeueerden en-). Voedingsmiddelen (Keuring van-) Voedselvoorziening (en distributie) Volksgezondheid Volkshuisvesting Volksontwikkeling (Haags Instituut voor-) Volksontwikkeling en -opvoeding Volksuniversiteit (Vereniging- ’s-Gravenhage) Volkszang (Ned. Ver. voor de-) Volwassenen (School voor Voorbereidend hoger onderwijs Voorbereidend en lager onderwijs Voorlichting bij beroepskeuze Voorlichting (Huishoudelijke-) Voorschotten (verstrekking van-) Voorzieningsfonds voor kunstenaars Voorzorg (Maatschappelijke steun en-) Vredespaleis (Het-) Vreemdelingen Vreemdelingenverkeer c.a Vroedvrouwen Vrouwenbescherming. Blz. 27 41 31 33 33 2, 32, 33 33 15 50 42 44 t./m. 47 17 31 32 47 1, 17 31 52 50 19 52 t./m. 54 19 1, 36 60 1, 33 30, 31 35 30, 31 32 67/68 56 t./m. 70 64 67 57 59 .56, 57 37 41 42 41 38 t./m. 56 34 20, 22, 27 34 30 52 63 38 1, 32 21 1 32 33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 6