J fl Burgemeester van ’s-Gravenhage r J I I Mr Dr S. J. R. DE MONCHY Benoemd 13 Juni 1934,. afgetreden 31 December 1946 NB

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 7