de N.V. Maatschappij tot exploitatie I van Bijlagen. No. 1. Boetenfonds (Verslag over het tijdvak van 7 Mei 1945 t./m. 31 Decem ber 1946). 2. Gemeentelijke Fondsen (Stand der 3. Gemeenteschulden (Overzicht der 4. Gewaarborgde geldleningen (Staat van door de Gemeente 5. Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van maatschappijen enz. 6. Verstrekte geldleningen (Overzicht van door de Gemeente 7. Grootboeken der ’s-Gravenhaagse Gemeenteschuld (Verslag van de 8. Gemeentebelastingen (Verslag van de directeur der 9. Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage (Verslag van de 10. Openbaar Slachthuis (Verslag van het 11. Duinwaterleiding (Verslag van de 12. Stichting „Centraal Badbeheer” (Verslag van de 13. Gemeenteplantsoenen (Verslag van de 14. Reinigingsdienst (Verslag van de Gemeentelijke 15. Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (Verslag van de Dienst der 16. Stichting „Centraal Woningbeheer” (Verslag van de 17. „Stedelijk Belang” (Verslag van van Onroerende Goederen 18. „Ockenburgh” (Verslag van de N.V. Bouw’grond-Maatschappjj 19. Wederopbouw (Gemeentelijke Dienst voor de 20. Bouw- en Woningtoezicht (Verslag van het Gemeentelijk 21. Vestigingsbureau van ’s-Gravenhage (Verslag van de Liquidatie-Com- missie van het Gemeentelijk 22. Tijdelijke Gemeentelijke Dienst voor het onderbrengen van oorlogs slachtoffers in Noodtehuizen (Verslag van de 23. Gemeentewerken (Verslag van de Dienst der 24. Haagse Bouwmaatschappij (Habo) (Verslag van de N.V. 25. Gemengd Bedrijf Haagse Tramweg-Maatschappij (Verslag van de N.V. 26. Haven- en Marktwezen en Visvoorziening (Verslag van de Gemeen telijke Dienst van 27. Crisis- en Distributiedienst (Verslag van de Gemeentelijke 28. Gasbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk 29. Electriciteits-Bedrijf (Verslag van het Gemeentelijk 30. Hypotheekbank, het Noodhypothekenfonds en het Rijkshypotheken- fonds (Verslag van de Gemeentelijke 31. Leen- en Voorschotbank (Verslag van de Gemeentelijke 32. Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (Verslag van het Gemeen telijk Bureau voor 33. Schoolkinderzorg (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor 34. Beroepskeuze (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor 35. Sociale Belangen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor 36. Geneeskundige en Gezondheidsdienst (Verslag van de Gemeente lijke 37. Ziekenhuizen (Verslag van de Gemeente 38. Apotheek (Verslag van de Gemeente 39. Lager Onderwijs (Verslag omtrent het 40. Stichting „Onderwijs voor Zieke Kinderen” (Verslag van de 41. Voortgezet Onderwijs (Verslag omtrent het 42. Middelbare Technische School (Verslag van de Commissie van toezicht op de Gemeentelijke 43. Visserijschool en Zeevaartschool (Verslag van de Commissie toezicht op de Gemeentelijke 44. Archief (Verslag van het der Gemeente). 45. Schone Kunsten (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor 46. Koninklijke Schouwburg (Verslag van de 47. Stichting „Haagse Sport- en Speelterreinen” (Verslag van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 82