2 ■aimm ■■I GEMEENTELIJKE FONDSEN 1 BIJLAGE Stand der fondsen. Naam van het fonds. f Fonds voor ambtenaars-éigen pensioenen f 2.740.067,70 31.334,3!) 1. f 2.708.733,31 2. 397.403,84 37.172,02 360.231,82 337.570,85 11.251,40 326.319,45 1.460.788,20 f 34.108,42 1.494.896,62 Brand verzekeringsfonds 4. 5. 29.424,41 2.869,64 32.294,05 6. 7. 163.756,82 3.900,35 167.657,17 de woning- 8. 1.061.637,01 160.461,58 1.222.098,59 Reservefonds van de productie-bedrijven 4.253,26 4.253,26 9. 7, 2.373.151,65 6.719,61 2.379.871,26 van het Grondbedrijf. 10. 3.024.059,83 79.809,35 3.103.869,18 van de uitgegeven terreinen. 11. 3.340.466,05 99.945,05 3.440.411,10 12. Erfpaehtsfonds 1.241.080,78 34.379,42 1.275.460,20 Reservefonds van de Gein. Hypotheekbank 13. van liet Noodhypothekenfonds 14. 208.426,79 23.216,24 185.210,55 van liet Rijkshypothekenfonds 15. n 5» 5? 16. 743.488,77 64.504,06 807,992,83 n 44 696,37 529,37 44.167,— Boetenfonds 17. n f 17.170.272,33 f Totaal 486.697,48 f 103.503,42 f 17.553.466,39 Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1901 (1921) Fonds voor de verzamelingen van Kunst en Wetenschap Onderhoudsfonds ter zake van exploitatie Fonds voor de pensioenen van de leerkrachten bjj het bijzonder voorbereidend onderwijs Boekenfonds voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs Reservefonds ter zake van de woningbouw en de woning exploitatie ■'Stand op 31 Dec. 1945. Vermeerderd in 1946 met Verminderd in 1946 met Stand op 31 Dec. 1946. 3. Fonds voor uitkering aan personeel, vallende onder de Verotd. no. 10 van 1927

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 86