I g I T I I sn •'HiHïi niför Hh l'fis g Sg si o s2 T-i ei cd i 1 T I 5 I 5 I i iïplj •sll llfi 2 s s I I i s ei s i5 S 1 5 I ei co s s s «11 -s-’hw f|lrJ «Ié f 1 sflislli Ch *IÖ s 18 g i 2 S 'S 5 1 3 E 5 5 5 g cc f o s g 5 S 5 g CO en o. o 8* sd S 2 SS g* o w E CO I X ]|S I ■2-Sg S 2 si S g §i §5 t>’? a ■ig '2is|S.^ 1 -So 1 §.l-g -Issg'S VERSLAG GEMEENTELIJKE FONDSEN. I I I I I 5 r R R I I R R R I I I I R 4 O' O tó w o id O -D E (D O O Q Cl lO iO Cl id 00 3 o F< 0 "O -4-> O ’n O l_ iO cc ei r* id S Cl cc 8 2; eo S s ei Cl g Cl cc id 3 3 id id cc cc cd Cl Cl cd uC CJ 4 1O J'* cd co 1T5 Cl R I 1O o 4 Cl co x. Cl cc co 1O rT Cl ei cc Cl <C cd ei ei Cl iO CC ei Cl Cl iO rH 5 Cl oq ei R O CO Cl 5 s cq cc CO uo R ■4~ Cl ei Cl CO cd iO 1O 4 M-l GO Cl mT s cd 4 I ld Cl cc co -f 5 s 5 co Cl cd 00 4 R '7' cd co o 00 co o 1Q cd s’ §L iO ’T id cd 3 Cl Cl ci~ is cc ei R ©- E T-4 ®S Cl c Jj "O c JD 0> “D c c 0 er; c ‘en O'. _0) 0) -D •d cd 5 Z od cd SS od cd ei ei O 5 S cd ei CJ TH Tt* cd co S iO t— R 5 s co R Cl R Cl Cl t'- tO T—Cl cd s id id 5 td Tj< cd s R id ei T” S I i» I uT Cl cd 5 cc- o X -rr Tt cd cd R R w ei ei SS SS r-« R R co S3 cO t' R R X 1-M X cd Tf r-< T* cd cd O 2 2 Sg ■s|èg -■5 g 8,° °Ü3= “53 O T-t »o T—1 CO Cl r-H Cl T-< -iic M B.M O a§ 2 M ai o b I I t> au TT q ëd -2 U -o o "S •g'g-c !£.-§ g o g Je e O gg®S)§§^a.2§^^§§<S§&§-ëofi£,i §.?.S^ o *51ÖM 8 s S5 r-’ cd ri ei eó rji T—T-S T-H wO R S«_i R R I I I I I I III I 5 S-o 5 w hr OD 2 c s s- 2 N O O - T5 g C SB'S a ■4 id I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 87