3 1 BIJLAGE OVERZICHT DER GEMEENTESCHULDEN (KasgeIdleningen uitgezonderd). A. III. f f 2.311.706,16 f 191.548,45 f 1.251.500,— f 67.657 500,— f n n V. f 3.709.500,77 95.880,95 f 372 f 67.934,87 n 109.690,71 f f f 107.668.970,— B. f f f f r> n r> f f n IX. I f f f n n f 4.110,81 35.234,01 f f 4.110,81 f f 4- i) Voorlopig renteloos. n n n n r IV. 372 VI. 372 n Y) n n Rf-nte ten honderd. Rente ten honderd. Restant schuld op I Bedrag der i enten 31 December 1946. over 1946. Restant schuld op 31 December 1946. Restant schuld op 31 December 1946. 17.286.491,78 66.714,18 Bedrag der annuïteiten in 1946. Bedrag der aflossingen in 1946. Bedrag der renten over 1946. 1.052.849,55 6.285,65 Restant schuld op 31 December 1946. 590.637,98 2.807,68 2.083,34 21.575,78 2.347,45 3683,07 5.544,37 Bedrag der renten I over 1946. 462.211,57 3.477,97 340.481,52 1.463,88 3,11 3,03 3,04 3 3,133 2>/2 2‘/2 Bedrag van het rentebestanddeel in de annuïteit in 1946. Bedrag van het aflossings- bestanddeel in de annuïteit in 1946. II. 27, 2>/2 3 37s 37'4 33/. 372 33/< 4 47, 4’/« 37'2 4 712,71 22.881,11 856,35 1.436,40 2.605,58 471.123,59 2.434,18 a. b. 3 3—37, 374 37a 4 27'4 27/, 3 372 3’/4 4 r> n n r> n f 4.871.500,— 20.833,54 733.576,40 25.821,96 44.196,83 77.621,15 64.077,66 1.063.209,31 2.029.336,85 - 28.492,15 f 188.948.993,46 31.688.621,30 f 220.637.614,76 VII. Rijksvoorschotten Gemeentebouw (annuïteitsleningen). 372 4 Totaal bedrag der restantschuld op 31 December 1946 aangegaan ten behoeve van het Leningfonds aangegaan niet ten behoeve van het Leningfonds Annuïteitsleningen, aangegaan met derden (behalve het Rijk). f 3.272.825,39 I. Obligatieleningen. f 22.821.000,- 10.556.000,— 6.533.000,— 27.744.000,— 3.500,— Rente ten honderd. Rente ten honderd. Bedrag der aflossingen in 1946. Bedrag der aflossingen in 1946. Inschrijvingen op het Grootboek A der Gemeenteschuld (inschrijvingen voor rond 5 en 10 jaren). 1.500, — 1.489.500, — 3.318.500, — 2.500, — 50.000,— 9.500, - f 6.545.000,— Schulden aan het Rijk (Werkfonds 1934). Bedrag der annuïteit in 1946. Leningen niet ten behoeve van het Leningfonds. Gewone leningen, aangegaan met eigen fondsen. f 2.390.910,24 f 88.156,74 f 127.854,— Leningen ten behoeve van het Leningfonds. Gewone leningen, aangegaan met derden. 37.500,— 600.000,— 11.178.000,— 1.639.800,— 1.826.300,— 8.729.000,— 79.611.410,— 2.460,— 300.000,— 40.000,— 3.704.500,— Annuïteitsleningen, aangegaan met eigen fondsen. f 3.087.287,83 f 109.690,71 f 55.138,35 f 8.819.010,- VIII. Rijksvoorschotten Verenigingsbouw (annuïteitsleningen). f 12.246.687,76 I t 811.605,11 59.390,73 I 3.898,06

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 88