4 5 BIJLAGE Doel der leningen. f A. Bouw van arbeiderswoningen n f 6.412.323,42 3'/2 B. Bouw van middenstandswoningen f 1.090.349,44 „Rosenburg” (observatorium, tevens inrichting voor het verplegen van f n 3'/2 13.250,— n f 1.618.974,33 f f 9.121.647,19 BIJLAGE Naam der maatschappij enz. Raadsbesluiten Aantekeningen. 1. N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. f 200.000,— 2. N.V. „Haagse Bouwmaatschappij (Habó)”. 990.000,— Gestort 10 pCt. 100,— n Gestort 60 pCt. 400.000,— 200.000,— 30 Juni 1926 (Bijl. 320). n n w H 16 November 1939 (Bijl. 527). 8.000,— J1 29 April 1940 (Bijl. 168). 6.000,— n Bedrag van de deelneming. 7.000,— 200,— 3'/2 33/4 3‘A 3'/2 n n n n 5.620.317,51 792 005,91 6.412.323,42 1.090.349,44 1.618 974,33 100,— 80.000,— 7 Maart 1927 (Bijl. 153). 25 April 1927 (Bijl. 355). 16 December 1929 (Bijl. 848). 356.590,— 1.173.312,59 3'/a 3'/s 60.599,31 5.222,43 10.000,— Rente j ten honderd. 5. N.V. Gemengd Bedrijf Haagse Tramweg- Maatscbappü. 6. Stichting „Haagse Sport- en Speel terreinen”. 7. Bouwgrondmaatschappij „Ockenburgh”. 8. Stichting „Centraal Badbeheer”. 9. Stichting „Onderwijsfonds voor zieke kinderen”. 10. N.V. „Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland”. 11. Coöperatieve Inkoopvereuigingvan Metaal- industrieëlen G.A. (Coopra) te Rotterdam. 12. Centr. Ammoniakfabriek te Weesperkarspel 13. N.V. Maatschappij tot Keuring van Electro- technische Materialen te Arnhem. 14. Maatschappij tot Exploitatie van Transport wagens N.V. te Nijmegen. 3. Stichting „Centraal Woningbeheer’ 4. N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang”. C. Stichting zielszieken) Vereniging „Haags Tehuis voor Ongehuwden” (tehuis voor ongehuwde arbeiders) Eerste Ned. Vereniging voor Kleuterzorg „Naar het Strand” (gebouw voor dag- verpleging van kleuters) 's-Gravenhaagse Vereniging tot bestrijding der tuberculose: a. Stichting van een consultatiebureau b. Bouw’ van een sanatorium voor tuberculeuse vrouw’en J. van der Veen, ten behoeve van de installatie van het marktwezen Recapitulatie A B C Onafgelost bedrag na de aflossing over 1946. 30 Juni 1930 (Bijl. 116 en 116 A). 6 Januari 1941 (Bijl. 434 van 1940) en 9 Juni 1941 (Bijl. 207). STAAT van door de gemeente 's-Gravenhage gewaarborgde geldleningen. (Een uitvoerig overzicht hiervan is in de Gemeentebegroting voor 1947 vermeld). maatschappijen enz. Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van 19 October 1914 (Bijl. 1187), 27 Maart 1922 (Bijl. 232 en 233) en 31 Juli 1933 (Bijl. 449). 1 November 1920 (Bijl. 1272) en 28 Februari 1921 (Bijl. 174). 4 April 1921 (Bijl. 46). 28 April 1924 (Bijl. 305), 7 September 1936 (Bijl. 437) en 9 Mei 1938 (Bijl. 193). 100,— 480.000,— 100,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 89