7 24 December 1947. 2 Over 1946 werd uitgekeerd aan rente f 82.792,50. De in 1946 uitgelote obligatiën zijn in verband met het Besluit „Herstel Rechtsverkeer” bij door de inschrijvers opgegeven bankinstellingen ingeleverd ter boeking op hun zg. lossings- rekening, behoudens een bedrag van f 7.000, wegens per 1 Juni 1946 uitgelote obligatiën, het welk met toestemming van de Raad voor het Rechtsherstel door de Grootboeken aan belang hebbenden is uitgekeerd. Als directeur bleef optreden de referendaris, chef van de afdeling Financiën der Gemeente secretarie W. F. Wijthoff en als plaatsvervan gend directeur de referendaris C ter Gemeente secretarie W. Kleijn Molekamp. De directeur, F. BEKINK. De kosten van de Grootboeken liedroegen over 1946 f 60,86. VERSLAG VAN DE GROOTBOEKEN DER S-GRAVENHAAGSE GEMEENTESCHULD. Directie. Rente en aflossing. Uitgaven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 93