li 11 8 F STAAT II. Belastingjaar 1946. 6 i 2 Gemeentewege uitgereikte of afgestempelde toegangsbewijzen in onderstaande prijsklassen. A B 0 G C E I J Prijsklassen. Totaal. 200 7 020 n T) n n 44 614 7 020 0,1 0,3 1,1 1,4 f f 3,87 1,19 f 0,81 f 0,50 f f 0,84 n H 1,09 0,70 2,41 2,42 2,04 19 492 6 901 28 911 22 580 73 591 22 841 33 505 81 075 40 234 16 759 1 033 6 638 5 570 14 633 10 057 3 226 1 815 508 1 134 900 200 750 5 500 14 250 22 050 9 550 51 750 51 000 3 022 158 972 1 018 I 97 866 15 111 50 010 331 398 76 131 122 789 42 104 14 258 32 056 5 312 3 717 n In pCt. van totaal 1946 Idem 1945 Idem 1944 n 0,11 0,26 0,51 0,76 1,01 1,51 2,01 3,01 f 2,64 2,26 2,88 1,1 0,3 1,4 f 2,07 I f 2,26 1,22 4,7 3,9 4,8 100- 100,- 100,- 1 300 449 2 318 4 773 12 516 30 815 10 510 48 205 37 476 12 736 161 098 24 100 95 335 2,3 j 1,6 3,4 f 2,59 8,90 1.95 74,5 74,- 73,5 0,85 0,91 0,78 o tn 2,4 4,- 3,8 (O c c 3 387 654 345 738 2 996 955 2 544 433 3 879 851 3 213 853 746 696 429 308 246 666 49 628 14 840 782 8 951 779 6 826 458 Gemiddeld per toe gangsbewijs be steed bedrag 1946 Idem 1945 Idem 1944 858 1 206 14 795 9 209 25 231 67 258 37 353 106 888 82 883 8 020 I 351 985 355 269 j 260 979 1 500 500 3 500 2 350 4 600! 12 650 345 889 I145 680 233 670 299 767 242 067 106 803 394 840 534 850 193154 173 702 61 822 1 778 556 2 009 339 692 886 1 446 735 352 674 800 353 324 547 f 1,19 f 0,81 1,51 0,89 n boven 4, Totaal 1946 1945 1944. het He cc» ^ih 50 709 38 267 2 499 390 2 016 767 3 086 567 2 830 905 465 503 43 504 24 499 218 11 056 329 6 626 303 5 013 708 n 1) In de opgaven van deze staat is het door het bewezen niet opgenomen, omdat hiervan geen specificatie kaï 8 u O o H 03 j F d iï x ce -S 13,5 16,2 11,7 Belasting op vermakelijkheden. 1) Aantal in 1946 van f 0,01 t./m. f 0,10 0,25 0,50 0,75 1,- 1,50 2,- 3,- 4,- 1- 1,09 0,93 .Deutsches Theater in den Niederlanden" in het jaar 1944 verstrekte aantal toegangs- mei upgtuuiucu, uiuuat uit» vau gcmi apoviuvauo aan worden verstrekt. Dit theater heeft in 1945 geen voorstellingen meer gegeven. 2) Hierin begrepen eén revue voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, waarvan de entreeprijzen f 5,—, f 10,— en f 15,— bedroegen vandaar het hoge gemiddelde. VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 97