10 1 68 3 151 260 14 8 aantal inelkveehoudersbedrijven, waar de zinde lijkheid van vee en stallen geroemd kon worden, is klein. Op de meeste bedrijven wordt met zand gestrooid en ontbreekt stroo geheel. Daar het vee dikwijls onvoldoende wordt geborsteld valt gedurende het melken veel zand en ander vuil in de melk. Is voldoende stroo beschikbaar, dan is de reinheidstoestand meestal aanmerkelijk gunstiger. Tabel C geeft een overzicht van de resultaten van het melkonderzoek in de onderscheidene gemeenten. jaar. Voor een deel zal dit toe te schrijven zijn aan de abnormaal hoge zomertemperatuur. Terwijl het aantal afgekeurde monsters over 1946 20 bedroeg, was dit in 1947 56. Hiervan waren ondeugdelijk op grond van de aanwezig heid van colibacteriën 7. Een te hoog kiemgetal werd niet minder dan 37 maal waargenomen; dit was in 6 gevallen aanleiding tot het op maken van proces verbaal. Tegen een bereider, die gesteriliseerde melk bij herhaling zonder aanduiding verkocht, werd eveneens een straf vervolging in gesteld. 5 1 6 2 2 39 27 60 42 23 8 28 16 ■j In verband met de vele afwijkingen, die wer den geconstateerd, werd de frequentie van het onderzoek van gepasteuriseerde melk gedurende een deel van het jaar verdubbeld. Door 13 be drijven binnen het Keuringsgebied werd gere geld gepasteuriseerde melk bereid, waarvan 351 monsters werden genomen. In de afgelopen zomer bleek de kwaliteit van de gepasteuri seerde melk slechter dan in het voorafgaande De reinheidstoestand en de ventilatie van de stallen, de ligplaatsen en de reinheid der dieren lieten in vele gevallen te wensen over. Het Delft 69 ’s-Gravenhage 36 Leidsehendam 95 Rijswrijk 60 De volgende staat geeft een overzicht van de bevindingen: VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Tabel C. Overzicht der onderzochte melkmonsters, genomen bij melkverkopers. GEMEENTE. vuil. 31 3 162 4 1 1 2 2 4 3 1 2 1 1 2 4 1 16 Totaal 353 105 41 4 197 19 568 gesteriliseerde melk. 1 4 Aantal afgekeurde monsters. 262 6 41 8 2 5 2 3 1 1 7 1 4 1 water- toevoeging. 78 3 6 2 22 3 5 1 1 1 2 1 vetgehalte hoger dan 2,56 pCt. 1 5 andere redenen. Gemiddeld vetgehalte in pCt. 9 29 1272 803 34 14 119 152 32 5 168 100 33 258 18 172 53 191 74 104 154 112 447 97 51 487 133 255 93 29 84 4 4 1 3 Berkenwoude Bleiswjjk Delft Gouda Gouderak ’s-Gravenhage ’s-Gravenzande Haastrecht Hekendorp Leidschendam De Lier Maasland Maassluis Moercapelle Monster Moordrecht Naaldwijk Nootdorp Oudewater Pijnacker. Reeuwijk Rijswijk Schipluiden Stolwijk Voorburg Waddinxveen Wassenaar Wateringen. Zevenhuizen Zoetermeer Goed. Slecht. 2,54 2,52 2,52 2,54 2,54 2,52 2,52 2,53 2,49 2,52 2,52 2,50 2,51 2,65 2,53 2,50 2,55 2,54 2,53 2,54 2,53 2,53 2,57 2,54 2,52 2,52 2,54 2,58 2,52 2,53 Vol doende. Onvol doende. Gepasteuriseerde en Aantal monsters afgekeurd wegens i vetgehalte lager dan 2,45 pCt. Gemeente. Aantal. Aantal monsters.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 102