10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12. 13. 14. 15. 12 Op grond van. het Kapokbesluit werd proces verbaal opgemaakt tegen een handelaar, die kussens, voorzien van een label, waarop „gevuld met kapok”, ten verkoop in voorraad had. De vulling bleek te bestaan uit gebruikte ruwe katoen. Overigens werden verscheidene waarschuwin gen gegeven wegens overtreding van dit Besluit. 10. 11. spjjsvetten en spijsoliën 23, stroop 1, stroop wafels 1, thee 1, vleeswaren 7, wasmiddelen 4, water 1, wildleverpastei 1, wild en gevogelte 5, yoghurt 2, ijslolly’s 1, zout 1, diverse monsters 6, klacht over onzindelijkheid winkel 1. Daarvan bleken 87 klachten gegrond. Een als reinigingsmiddel aangeduide vloeistof bevatte slechts ruim 3 pCt. in water oplosbare wasactieve stof. Vele malen moest aanmerking worden ge maakt op zeep, was- en reinigingsmiddelen, welke bijtende bestanddelen bevatten, en die niet voorzien waren van een duidelijk waar schuwend opschrift, tevens vermeldende de wijze, waarop schadelijke werking op de huid of op textielgoederen kan worden voorkomen. Op enkele plaatsen werd afwasmiddel aange troffen, dat bij onderzoek in hoofdzaak bleek te bestaan uit gekristalliseerd magnesiumsulfaat, hetgeen niet behoort tot de wasactieve stoffen. Integendeel, deze waar wordt, indien zij gemengd wordt met zeep- of zeepoplossingen, geheel of gedeeltelijk onwerkzaam. De partijen werden in beslag genomen en tegen de fabrikant proces verbaal opgemaakt. Het aantal particuliere klachten over levering van ondeugdelijke waren of waargenomen ver valsingen nam toe. Hoewel het grootste deel bij onderzoek ongegrond bleek, werd toch steeds een uitvoerig onderzoek ingesteld, waarbij meer malen belangrijke aanwijzingen werden ver kregen. In totaal werden 240 klachten over de vol gende waren ingediend: aardappelen 2, alcohol houdende dranken 21, appelmoes 3, appelstroop 1, brood en beschuit 15, bruine bonen 1, cacao en chocolade 5, consumptieijs 1, cosmetische pro ducten 3, eetwaren 3, eieren en eierenstruif 7, gebak 14, honing 1, jam 10, kaas 5, karnemelk 3, keukengerei 1, koffie 6, kool 3, limonade en vruchtensappen 6, mayonnaise 1, marsepein 3, meel en meelproducten 7, melk 21, gepasteuri seerde melk 12, puddingpoeder 4, nierbroodjes 1, pepernoten 1, rijst 3, sinaasappelen 1, suiker 20, Gemeentelijk Gasbedrijf van ’s-Gravenhagc: 52 onderzoekingen van het lichtgas. Duinwaterleiding van 's-Gravenhage: 104 monsters w'ater. Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht te 's-Gravenhage: 3 monsters water. Begraafplaats Nieuw Eyk en Duinen te ’s-Gravenhage: 1 monster water. Openbaar Slachthuis te ’s-Gravenhage: 1 monster water; 1 monster leverpastei. Drinkwaterleiding „De Vlietstreek” te Voor burg: 154 monsters water. N.V. Westlandse Drinkwaterleiding Maat schappij te Monster: 12 monsters water. Gemeentelijk Waterbedrijf te Wassenaar: 5 monsters water. Legatie van Venezuela, Groot Hasebroekse weg te Wassenaar2 monsters water. Dierenpark te Wassenaar: 1 monster water. Directoraat-gener aal van de Prijzen te ’s-Gravenhage: 1 monster koeken; 1 monster puddingsaus; 1 monster limonadegazeuse; 1 monster Vermouth; 1 monster koffiesurro- gaat; 1 monster suiker; 1 monster soda. Centrale Controledienst te ’s-Gravenhage: 11 monsters olie; 1 monster chocoladepasta; 3 monsters ijspoeder; 3 monsters koolzaad olie; 2 monsters paraffineolie; 1 monster ge zette koffie; 1 monster eroquetten; 1 monster saucijzenbroodjes; 1 monster mout; 1 mon ster vleespastei; 1 monster raapolie; 2 mon sters suikerwerk en chocolade; 1 monster zachte zeep; 1 monster taptemelk; 1 monster taptemelkpoeder; 1 monster volle melkpoe der; 1 monster snoepgoed. Provinciale Voedselcommissaris voor Zuid- Holland te ’s-Gravenhage: 23 monsters olie; 2 monsters marsepein; 1 monster traan; 1 monster puddingpoeder; 1 monster eiwit- vervangingsmiddel; 1 monster smeermiddel; 1 monster vloeibare zoetstof; 1 monster ho ning; 1 monster tarwemeel; 1 monster vet; 1 monster paling in gelei; 1 monster sal- miak-pastilles; 1 monster landwijn. Hoofdbedrijfschap Tuinbouwproducten te ’s-Gravenhage: 1 monster soepgroente. Directoraat-generaal voor de Bijz. Rechts pleging te ’s-Gravenhage: 2 monsters duiven bonen; 7 monsters stamppot. Voor onderstaande instellingen ■werden de navolgende onderzoekingen verricht. Kleurkrjjtjes werden aangetroffen, welke sterk loodhoudend waren. Zij werden in beslag genomen, indien zij kennelijk bedoeld waren als kinderspeelgoed; op krijt, dat alleen in handen van volwassenen komt, werd geen aanmerking gemaakt. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. b. Kapok e. d. Ingezonden monsters. Bijzondere onderzoekingen. c. Kinderspeelgoed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 106