10 te 's-Gravenhage: Aantal overtredingen 723 Aantal processen-verbaal 601 De directeur, W. MEYER. 13 69 2 2 44 11 23 2 68 17 1 2 124 1 1 263 59 1 23 8 2 16. Rijksdienst Uitvoering van Werken te 's-Gravenhage: 3 monsters worst; 3 monsters chocoladestrooisel; 2 monsters thee; 1 mon ster cacaopoeder. 17. Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad te ’s-Gravenhage: 1 monster olie. 18. Tuchtrechter voor de Prijzen in het Arron dissement ’s-Gravenhage: 1 monster zoet- middel. 19. Bureau Prijsbeheersing te ’s-Gravenhage: 1 monster hard Wenergebak; 1 monster eierkoeken; 1 monster soda; 3 monsters con- sumptieijs; 1 monster deeg. 20. Ministerie van Oorlog te ’s-Gravenhage: 1 monster worst; 2 monsters limonade-ga- zeuse. 21. Ten behoeve van de Dienst Invoerrechten en Accijnzen te ’s-Gravenhage: 20 monsters ma gere melkpoeder. 22. Huis van Bewaring 1 monster koffie. 23. Directie Kamp Duindorp te ’s-Gravenhage: 15 monsters stamppot. 24. Strafgevangenis te Scheveningen: 7 mon sters stamppot. 25. Distributiedienst te ’s-Gravenhage: 2 mon sters koeken. 26. Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening te ’s-Gravenhage: 2 monsters gecondenseerde gesuikerde melk. 27. Stichting Gecombineerde Distributie van Vlees- en Visconserven te ’s-Gravenhage: 1 monster leverpastei. 28. Beheerder Cantinedienst Dierentuin ’s-Gravenhage: 2 monsters koek. 29. Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg te 's-Gravenhage: 3 monsters gepasteuriseer de melk. 30. Koninklijke Marine, Alexanderkazerne te ’s-Gravenhage: 2 monsters melk. 31. Politie te 's-Gravenhage: 1 monster dextri ne; 1 monster gebak: 1 monster insecten poeder; 1 monster Vermouth; 1 monster advocaat. 32. Politie te Gouda: 1 monster vis; 1 monster olie; 1 monster leverworst; 1 monster bleek- water; 1 monster bleekmiddel; 4 monsters huishoudjam. 33. Politie te Maassluis: 1 monster droptoffees. 34. Politie te Wassenaar: 1 monster olie. 35. Politie te Voorburg: 1 monster room. 36. Rijkspolitie te Water te Tiel: 1 monster olie. 37. Electriciteit-, Gas- en Waterbedrijven te Wassenaar: 2 monsters loodwol. Ten slotte is in deze tabel G opgenomen een overzicht van de overtredingen, welke in 1947 zijn geconstateerd. Daarvan hadden betrek king op het Algemeen Besluit Aroma-, Jus- en Soepbesluit Azijnbesluit Broodbesluit Consumptieijsbesluit Eierenbesluit J am-Limonadebesluit Kaasbesluit Kapokbesluit de Keuringsverordeningen van diverse gemeenten het Margarinebesluit Meelbesluit Melkbesluit Melkstandaardisatiebesluit Oliën- en Vettenbesluit Suiker- en Stroopbesluit Vlees- en Vleeswarenbesluit Wasmiddelenbesluit Wiinbesluit Wetboek van Strafrecht VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. te Overzicht der overtredingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 107